U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Tanja Šikić, Nina Ciliga, Matea Raić, Adriana Gverić, Matina Opačak i Ivona Lončarić, a dječaka Tatjana Marčić, Ivana Zečević, Margarita Pleša, Daria Bertoša, Martina Burek Svetec, Irena Krišto i Tea Bešlić.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Maja Milanović i Marta Houška, a dječaja Gordana Madžarić, Zinka Cerovac, Sanda Žilak, Julijana Makić, Ivana Cerovski i Danijela Džimbeg. Dva dječaka rodila je Ana Marija Tolj.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Ana Marija Tober Škudar, Ankica Museljević, Martina Grgec, Irena Rendulić i Gordana Grdović, a dječaka Emina Tocko, Veronika Tepeš, Dijana Ležajić, Sandra Piški Gagulić, Ljubica Drenški i Marina Vorel.