MIROGOJ, 6.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

KATARINA-BOŽICA MILIČEVIĆ (85) 01.04.16 10:50
VLASTA MILOVAC (72) 02.04.16 12:30
VIOLETA KAVŠEK (86) 02.04.16 13:20
TEREZIJA LOPAŠIĆ (84) 01.04.16 14:10
PAŠKO FRKOVIĆ (83) 01.04.16 15:00
DRAGICA KRAJAČIĆ (70) 01.04.16 15:50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 6.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

JASENKA HALADIN (58) 02.04.16 10:40
DUŠAN VOJNOVIĆ (75) 02.04.16 11:20
MIRKO ŽUPANIĆ (88) 03.04.16 12:10
MARIJA KOREN (66) 03.04.16 12:50
RUDOLF ČUSAK (73) 02.04.16 13:35
MILJENKO ČRNČIĆ (71) 31.03.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 6.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

BARA TARBUK (84) 04.04.16 10:55
ŽELKA CETINIĆ (66) 03.04.16 11:35
JANJA BARIĆ (82) 02.04.16 12:55
RUJANA BAKETIĆ (73) 02.04.16 13:40
DRAGAN PAJIĆ (95) 01.04.16 14:20

MIROŠEVAC, 6.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

CECILIJA ČOP (78) 01.04.16 11:40
IVAN MARTINKO (80) 03.04.16 12:30
ZLATKO LEVAK (65) 02.04.16 13:20
ANA ČEGIR (73) 02.04.16 14:10
JASNA CIGLAR (68) 01.04.16 15:00
MARIJA GLIHA (74) 02.04.16 15:50

MARK.POLJE, 6.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

NADA JADI (75) 04.04.16 10:00
ZVONKO ŠPRAJC (54) 03.04.16 10:50
LJUBA PETROVIĆ (81) 03.04.16 11:40
LJUDEVIT ILIJAŠ (85) 04.04.16 12:30
ANTE TURUDIĆ (77) 03.04.16 13:20
ILIJA MRVELJ (90) 03.04.16 14:10

ODRA, 6.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANGJELA MANCE (88) 02.04.16 13:00

SV.KLARA, 6.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

NADA KOSINEC (52) 04.04.16 15:00

GRANEŠINA, 6.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod uu

MARIJA ŽERDIN (73) 03.04.16 13:00