Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 19.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DARKO MAJCEN (45) 15.04.16 10:50
KREŠIMIR KORAJLIJA (62) 14.04.16 11:40
ANTE ANZULOVIĆ (91) 14.04.16 12:30
ANKA STOJAKOVIĆ (80) 15.04.16 13:20
BLAŽENKA PANDURIĆ (77) 14.04.16 14:10
BRANIMIR SOLDIN (65) 14.04.16 15:00
NEVENKA LONČARIĆ (66) 14.04.16 15:50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 19.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

ILIJA MARKANOVIĆ (73) 17.04.16 10:40
NIKOLA BASARIĆ (78) 15.04.16 11:20
RUDOLF PILAT (101) 14.04.16 12:10
BRANISLAV MONAR (60) 14.04.16 12:50
DRAGUTIN LJUBANOVIĆ (78) 14.04.16 13:35
ILIJA IVEZIĆ (89) 14.04.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 19.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

NEVENKA BUDANEC (88) 16.04.16 10:15
VID BOBINAC (73) 15.04.16 10:55
BORKA KLIČAN (85) 15.04.16 11:35
LJERKA KOVAČIĆ (86) 14.04.16 12:15
ŽELJKO ŽELIMORSKI (61) 14.04.16 12:55
MARIJA REBIĆ (82) 14.04.16 13:40
MIHAJLO BANJANAC (87) 15.04.16 14:20

MIROŠEVAC, 19.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOVANKA ŠIJAN (69) 14.04.16 11:40
MARIJA PRGIN (88) 14.04.16 12:30
STJEPAN VIZEC (86) 15.04.16 13:20
GEORGIE DREKOVIĆ (87) 14.04.16 14:10
ANA PARLOV (68) 16.04.16 15:00

MARK.POLJE, 19.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

RUŽICA MARKOVIĆ-PUGAR (87) 16.04.16 11:40
IVAN ISAKOVIĆ (89) 15.04.16 12:30
VIŠNJICA BLAŽINOVIĆ (70) 15.04.16 14:10

G.VRAPČE, 19.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGUTIN KOS (79) 16.04.16 15:00

MARKUŠEVEC, 19.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

LJUBICA ŠELENDIĆ (84) 15.04.16 14:30
SLAVICA LUKAČIN (87) 14.04.16 15:00

ODRA, 19.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOZO GRGIĆ (79) 14.04.16 13:00
PETAR GRDANJSKI (69) 14.04.16 15:00

MORAVČE, 19.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA KAŠNAR (78) 17.04.16 15:00