Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

BRANKA ZLAMALIK (97) 16.04.16 14:10
VERA ZEREC (78) 19.04.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

HRVOJE NIKIĆ-HERCEG (60) 20.04.16 12:50
SLOBODAN VIDOVIĆ (72) 19.04.16 13:35

KREMATORIJ MALA DVORANA, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MIJO PODOLSKI (77) 20.04.16 10:15
MARIJA SINOVEC (71) 19.04.16 10:55
NIKOLA MIHELČIĆ (83) 18.04.16 11:35
BOGDAN LALIĆ (86) 19.04.16 12:15
DRAGUTIN KUNŠTEK (81) 20.04.16 12:55
ANICA ILIŠINOVIĆ (81) 19.04.16 13:40
LJUBICA KOŽIĆ (92) 18.04.16 14:20

MIROŠEVAC, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

VERICA ALJINOVIĆ (86) 19.04.16 10:00
IVAN IVAKOVIĆ (84) 19.04.16 10:50
ZLATKO PITTEROFF (58) 19.04.16 11:40
LJERKA BUDIĆ (70) 20.04.16 12:30
JELA SZEP (85) 20.04.16 13:20
ANA DUJIĆ (73) 18.04.16 14:10
MARKO KURTIĆ (73) 17.04.16 15:00
DRAGUTIN PAVLOVIĆ (85) 20.04.16 15:50

MARK.POLJE, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

IVO GAVRANOVIĆ (80) 20.04.16 10:50
ŠIMO ŠIMIĆ (69) 20.04.16 11:40
VLADIMIR SPAJIĆ (76) 20.04.16 12:30
GORDANA ŠABIĆ (54) 18.04.16 13:20
JOSIP ŽIVIČNJAK (91) 19.04.16 14:10

G.VRAPČE, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

EMIL KOKOT (63) 13.04.16 13:00

BREZOVICA, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

MARIJA KAŠINEC (89) 18.04.16 13:00

SV.KLARA, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

ŽELIMIR MILER (64) 20.04.16 12:30
DRAGICA BUNDEK (91) 18.04.16 15:00