Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 25.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN BARE (59) 21.04.16 11:40
MARIJA GECI (95) 21.04.16 12:30
ZVONIMIR BOLDIN (82) 21.04.16 13:20
BORIS BALIJA (58) 20.04.16 14:10
MILE PERIŠA (95) 19.04.16 15:50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 25.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

AIŠA ŠUMAK (72) 20.04.16 12:50
JANJA KOŠARIĆ (79) 21.04.16 13:35
DRAŽEN LOJEN (53) 21.04.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 25.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MARIN MARUŠIĆ (75) 16.04.16 10:15
VJEKOSLAVA TKALEC (85) 20.04.16 10:55
MILKA STOJKOVIĆ (81) 20.04.16 11:35
ŠTEFANIJA PLAVEC (66) 20.04.16 12:15
KATARINA MAROVIĆ (83) 20.04.16 12:55
ANICA BUDAK (66) 18.04.16 13:40
OLIVERA MARAGOS (78) 19.04.16 14:20

MIROŠEVAC, 25.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZLATA BAKŠAJ (74) 20.04.16 10:50
ANICA RABOTEK (59) 20.04.16 11:40
STJEPAN HORVAT (79) 20.04.16 12:30
JOSIP VDOVIĆ (81) 20.04.16 13:20
ANICA MANDIR (84) 20.04.16 14:10
ANTO MATANOVIĆ (92) 18.04.16 15:00

MARK.POLJE, 25.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAŽEN KUREVIJA (31) 21.04.16 12:30
MARA MATOŠEVIĆ (63) 21.04.16 13:20
MARA DUMIĆ (87) 20.04.16 14:10

ODRA, 25.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGUTIN GREGURIĆ (69) 20.04.16 15:00

LUČKO, 25.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BRANKO IMPRIĆ (81) 21.04.16 13:00

ČUČERJE, 25.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN PREŽEC (85) 21.04.16 13:00

ŠESTINE, 25.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN MITAK (83) 22.04.16 13:00