MIROGOJ, 27.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ŽELJKO HORVATIN (84) 23.04.16 10:50
DRAGUTIN RUŽĐAK (81) 21.04.16 11:40
ŽELIMIR KLASAN (77) 22.04.16 12:30
NELLA MALUS (68) 22.04.16 13:20
ZORKA PIBERNIK (91) 23.04.16 14:10
BRANKA KOPIĆ (73) 24.04.16 15:50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 27.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

NIKOLA HRANILOVIĆ (85) 24.04.16 10:40
ANDRIJA GORGEV (49) 22.04.16 11:20
MILAN MESIĆ (68) 23.04.16 12:10
RUŽICA VRANIĆ (84) 23.04.16 13:35
DAMIR PASARIĆ (72) 24.04.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 27.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

FRANJO ČERNOHOUS (87) 22.04.16 10:15
FADILA MARKOVIĆ (73) 22.04.16 10:55
JULIJANA DŽEBA (89) 22.04.16 11:35
MILKA LALIČIĆ (81) 22.04.16 12:15
LJERKA BABIĆ (95) 21.04.16 12:55
NEVENKA EISSNER (81) 21.04.16 13:40
STANKA MIHELČIĆ (98) 21.04.16 14:20

MIROŠEVAC, 27.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ĐURO ŠOKIĆ (74) 24.04.16 10:00
ZDENKA BUNJAČKI (64) 23.04.16 10:50
KATA MOLNAR (83) 23.04.16 11:40
KATA ZDELAR (83) 22.04.16 12:30
DELFA ŽIVKO (56) 22.04.16 13:20
BRANKA KRIVAČIĆ (67) 22.04.16 14:10
VIDOSAVA JAKUPAK (79) 22.04.16 15:00
IVAN ŠEKORONJA (64) 24.04.16 15:50

MARK.POLJE, 27.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

KATICA BULJUBAŠIĆ (88) 24.04.16 10:00
NIKOLA MESIĆ (95) 24.04.16 10:50
KATICA DOKŠA (83) 25.04.16 11:40
HELENA KIVAĐ (76) 24.04.16 12:30
RUŽA SEVER (78) 22.04.16 13:20

BREZOVICA, 27.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

KATA KOS (94) 23.04.16 13:00

K.KRALJEVEC, 27.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA BINĐA (80) 23.04.16 15:00

ŠESTINE, 27.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MIRKO VUČKO (70) 24.04.16 13:00