Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ĐORĐE MILIČEVIĆ (92) 02.05.16 14:10
TEREZIJA CEROVEČKI (82) 02.05.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

NIKOLA BEKO (83) 02.05.16 10:00
ŠTEFICA ŠPREM (83) 01.05.16 10:40
RENATA VRBANIĆ (63) 01.05.16 11:20
ANA TERZIĆ (91) 30.04.16 12:10
ANTE JELAVIĆ (81) 01.05.16 12:50
TOMISLAV ŠIKIĆ (82) 30.04.16 13:35
IVAN HARAPIN (80) 30.04.16 14:30
DARINKA IVEZIĆ (76) 02.05.16 15:15
MELITA MARAKOVIĆ (68) 03.05.16 16:00

KREMATORIJ MALA DVORANA, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

IVAN GOBAC (80) 01.05.16 10:15
ELIZABETA KAURIĆ (81) 01.05.16 10:55
PAVKA MLADENOVIĆ (78) 01.05.16 11:35
KAROLA JANEŠ (70) 29.04.16 12:55
BOŽENA SKENDER (83) 29.04.16 13:40
VESNA BORJANOVIĆ (57) 28.04.16 14:20

MIROŠEVAC, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANTONIJA KAŠAJ (75) 01.05.16 15:00

MARK.POLJE, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN GRGIĆ (72) 30.04.16 13:20
ANICA GLAVAŠ FRANJIĆ (71) 02.05.16 14:10

SV.KLARA, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN FAJNKOTIĆ (57) 01.05.16 15:00

LUČKO, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MIRICA POŽGAJ (63) 30.04.16 10:00
CECILIJA TENŠEK (75) 01.05.16 13:00

ČUČERJE, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN PRŠAK (82) 02.05.16 13:00

CERJE, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

RUŽA ŠAREC (90) 03.05.16 13:00

MORAVČE, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

AGNEZA ZENTNER (95) 03.05.16 15:00