MIROGOJ, 6.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP NIKOLIĆ (80) 03.05.16 13:20
NADA ČORDAŠIĆ (78) 04.05.16 14:10
MILORAD GRUBOR (66) 03.05.16 15:00
BOŽIDAR OVČARIĆ (62) 04.05.16 15:50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 6.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

RADMILA ŠARIĆ (60) 03.05.16 10:00
RUŽA GERIĆ (72) 03.05.16 10:40
DAMIR KEČKEŠ (53) 03.05.16 11:20
IVAN ŽELIMORSKI (71) 03.05.16 12:10
NIKOLA UZELAC (87) 03.05.16 12:50
TOMO MILAKOVIĆ (84) 02.05.16 13:35
ŽELJKO KIRŠIĆ (60) 30.04.16 14:30
MILAN PERŠIĆ (65) 04.05.16 15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 6.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

NADA HADŽOVIĆ (95) 03.05.16 10:15
IDRIZ SUŠIĆ (80) 02.05.16 11:35
IVAN MIHALIĆ (80) 02.05.16 12:15
ELVIRA PRAŠNIKAR (81) 29.04.16 12:55
MIRJANA KULUNDŽIĆ (83) 02.05.16 13:40
MATIJA ERCEG (94) 30.04.16 14:20
MARIJA SENČAR (76) 02.05.16 15:00
MIROŠEVAC, 6.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGICA RAJAKOVIĆ (76) 04.05.16 11:40
MARIJA KAPEC (67) 04.05.16 12:30
BRANKO LEVANIĆ (61) 03.05.16 13:20
MILKA STOJAKOVIĆ (82) 03.05.16 14:10
MARIJA MIHALJINAC (91) 03.05.16 15:00

MARK.POLJE, 6.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ŠTEFANIJA BILANOVIĆ (84) 04.05.16 11:40
ZDRAVKO MLINAREK (57) 04.05.16 12:30
DRAGUTIN DOKŠA (63) 04.05.16 13:20
HAMMAM HUSEIN (56) 03.05.16 14:10

BREZOVICA, 6.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

KATA ŠUTALO (82) 02.05.16 13:00

ODRA, 6.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN PISAČIĆ (76) 02.05.16 15:00

KAŠINA, 6.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

LJUBICA ŠEBEK (76) 04.05.16 15:00