Mirogoj (gradskagroblja.hr)

Četvrtak 12.5.2016.

MIROGOJ, 12.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MILORAD GRUBOR (69) 27.04.16 14:10
MILAN KIHALIĆ (86) 09.05.16 15:50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 12.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

VLADO VINCETIĆ (59) 09.05.16 10:00
LADA RAJČIĆ (85) 09.05.16 10:40
KAREL HOLEŠEK (74) 09.05.16 11:20
JADRANKA RUKAVINA (71) 06.05.16 12:10
ANĐELA VELIĆ (102) 09.05.16 12:50
MIRKO VONDRA (69) 08.05.16 13:35
DAVOR MERKAŠ (55) 08.05.16 14:30
STJEPAN HUNIĆ (80) 10.05.16 15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 12.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MARIJA JAKŠIĆ (90) 09.05.16 10:15
BRANIMIR DEGMEČIĆ (91) 07.05.16 10:55
KATE BADANJEK-ŠKUNCA (84) 09.05.16 11:35
BOJANA MAŽURAN (80) 08.05.16 12:15
KATARINA HORVAT (92) 10.05.16 13:40
DRAGO MLINAREVIĆ (81) 07.05.16 14:20

MIROŠEVAC, 12.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOVANKA IVKOVIĆ (85) 08.05.16 11:40
BARICA MAJNARIĆ (60) 10.05.16 12:30
LIDIJA VRANIĆ (71) 08.05.16 13:20
DANE PAVIČIĆ (69) 09.05.16 14:10
MARICA POŽGAJ (89) 09.05.16 15:00

MARK.POLJE, 12.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JELENA BLAŽEVIĆ (59) 08.05.16 12:30
MLADEN-BOŽIDAR LIPTER (69) 09.05.16 13:20
MURIS HRUSTIĆ (60) 08.05.16 14:10
IVA KUPREŠAK (79) 09.05.16 15:00

G.VRAPČE, 12.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP ŠIMUNEC (78) 09.05.16 15:00

K.KRALJEVEC, 12.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN PEREKOVIĆ (69) 10.05.16 15:00

SV.KLARA, 12.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA MAJSTOROVIĆ (75) 10.05.16 13:00