MIROGOJ, 20.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZDRAVKO GUJIĆ (65) 17.05.16 12:30
BERISLAV KAPOVIĆ (80) 18.05.16 13:20
DAVID MANDIĆ (88) 18.05.16 14:10

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 20.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

LADISLAV RESNIK (84) 18.05.16 10:40
NIKOLA FIRŠT (79) 18.05.16 11:20
DRAGUTIN KOSTANJEVAC (65) 17.05.16 12:10
MARIJA NEBESNY (95) 17.05.16 12:50
DAMIR BORKOVIĆ (56) 14.05.16 13:35
VJEKOSLAVA JANUŠIĆ (85) 18.05.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 20.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

SNJEŽANA BILIĆ (52) 17.05.16 10:55
IVANKA HUZJAN (87) 17.05.16 11:35
JOSIP GAŠPARAC (59) 14.05.16 12:15
VELIMIR BARDEK (65) 15.05.16 12:55
VLADIMIR KUDELJNJAK (83) 15.05.16 13:40
SILVA RADOŠ (77) 14.05.16 14:20

MIROŠEVAC, 20.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP ANAKOVIĆ (61) 16.05.16 13:20
MILICA MAMIĆ (97) 18.05.16 14:10
VASVA KADIĆ (103) 17.05.16 15:00

MARK.POLJE, 20.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGICA LOVRIĆ (74) 17.05.16 14:10

ODRA, 20.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

NADA DŽANIJA (64) 17.05.16 15:00

GRANEŠINA, 20.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VID HAJSTER (80) 18.05.16 15:00

MORAVČE, 20.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN LAZARIN (62) 16.05.16 15:00

VUGROVEC DONJI, 20.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN BOROVČAK (68) 17.05.16 13:00

MARKUŠEVEC, 20.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARICA KORMAN (88) 19.05.16 14:30
JURAJ HADŽIĆ (80) 18.05.16 15:00