MIROGOJ, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA TRŠAN (88) 22.05.15 11:40
ZLATAN KOKIĆ (62) 22.05.16 12:30
ĐURĐICA BLAŽIČKO (70) 20.05.16 13:20
STJEPAN GRGIĆ (58) 22.05.16 14:10
TEODOR CAPAN (61) 21.05.16 15:00
ŠTEFANIJA BAN-ŠOUREK (95) 22.05.16 15:50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

VELJKO FRNTIĆ (70) 22.05.16 10:00
MARIJA PLANINŠEK (81) 23.05.16 10:40
MIJO STRBAD (84) 23.05.16 11:20
ANA SLAVIČEK (87) 22.05.16 12:10
ZDRAVKO NOVOSELAC (65) 21.05.16 12:50
MILORAD MERLIĆ (86) 20.05.16 13:35
TOMO PAVLOVIĆ (85) 19.05.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

NEDA BOSENBACHER (85) 19.05.16 10:15
IVAN FIJUCEK (63) 22.05.16 10:55
DRAGICA PETRIĆ (80) 21.05.16 11:35
PETAR KOLAK (87) 21.05.16 12:15
MARKO TIŠLER (97) 21.05.16 12:55
JOSIP TURKALJ (88) 21.05.16 13:40
DANICA BROZ (93) 20.05.16 14:20

MIROŠEVAC, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VLADIMIR JURČEVIĆ (81) 22.05.16 10:50
KATARINA DEMARTINI (94) 22.05.16 11:40
MARIJAN KUNŠTEK (69) 21.05.16 12:30
MATO NJAVRO (83) 20.05.16 13:20
ZDENKA ROGIĆ (77) 22.05.16 14:10
BOŽANA JURIČIĆ (46) 21.05.16 15:00

MARK.POLJE, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JAKOV ČABRAJA (75) 21.05.16 10:50
NEVENKA KOLEDIĆ (88) 21.05.16 11:40
STIPO LUČIĆ (55) 21.05.16 12:30
KATA ĆORLUKA (84) 23.05.16 13:20
ILIJA VUJČIĆ (45) 19.05.16 14:10

STENJEVEC, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DANICA SLADOJEVIĆ (72) 22.05.16 15:00

G.VRAPČE, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZVONKO VIČEVIĆ (82) 22.05.16 13:00

MARKUŠEVEC, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANTO RAŠIĆ (73) 23.05.16 15:00

ODRA, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN KRILČIĆ (58) 20.05.16 15:00

LUČKO, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN HORVATINEC (86) 21.05.16 11:00
SLAVA MATEŠA (93) 20.05.16 13:00

GRANEŠINA, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN NOVAK-MRNJAK (82) 23.05.16 13:00