MIROGOJ, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA TESKERA (96) 25.05.15 10:50
LJUBICA TOPIĆ (64) 25.05.16 11:40
ŠTEFICA POPARIĆ (89) 24.05.16 12:30
GABRIELA HORVAT (88) 25.05.16 13:20
ZDRAVKO CVJETIĆANIN (64) 23.05.16 14:10
MARIO SINANOVIĆ (84) 22.05.16 15:00
IVAN DRAGANIĆ (69) 26.05.16 15:50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

SONJA KOKEL (70) 25.05.16 12:10
ĐURĐIJA BRNETIĆ (83) 26.05.16 12:50
ŠIMO IVUŠIĆ (71) 25.05.16 13:35
JURAJ TUŠEK (82) 25.05.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MARGITA KARAMATIĆ (79) 23.05.16 10:15
MILICA CAREVIĆ (87) 24.05.16 10:55
IVANKA DOMITROVIĆ (81) 24.05.16 11:35
ANNA MARIA ELISABETH PLANINIĆ (84) 24.05.16 12:15
MARIJA ZDENKA BEZLAJ (90) 23.05.16 12:55
JOŽEFA BOŽIĆ (93) 22.05.16 13:40
VLADIMIR TUFAREVIĆ (83) 21.05.16 14:20

MIROŠEVAC, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BOGDAN DŽEBA (89) 25.05.16 13:20
ŠTEFICA HRUŠKA (82) 25.05.16 14:10
DANICA DRNDELIĆ (89) 24.05.16 15:00

MARK.POLJE, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SLAVKO ŠABANOVIĆ (75) 25.05.16 13:20

STENJEVEC, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA DRKUŠIĆ (85) 25.05.16 15:00

G.VRAPČE, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANTO JOSIPOVIĆ (84) 26.05.16 13:00

ŠESTINE, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SANIJA ROŠTOHAR (67) 24.05.16 13:00

RESNIK, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BRANKO GAŠPAROVIĆ (63) 26.05.16 13:00

SV.KLARA, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JAGICA BUTKOVIĆ (80) 24.05.16 13:00

LUČKO, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP CRNKOVIĆ (72) 25.05.16 15:00

GRANEŠINA, 30.05.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA KENTEK (88) 25.05.16 15:00