Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 1.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

NIKOLA MANDIĆ (85) 28.05.16 11:40
SLAVKO PULJIĆ (66) 27.05.16 12:30
ŽELJKO PEPELNJAK (70) 27.05.16 13:20
HAJRUDIN RAMADANOVIĆ (76) 27.05.16 14:10
ŽIVOJIN GAJIĆ (66) 25.05.16 15:00
DRAGICA NOVOSEL (86) 29.05.16 15:50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 1.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

DRAGAN LIČINA (89) 29.05.16 10:00
ANKA GARAČA (61) 29.05.16 10:40
DUŠAN SOMEK (84) 29.05.16 11:20
VESNA KAUZLARIĆ (89) 29.05.16 12:10
MARIJA HORVAT (74) 29.05.16 12:50
MILKA SKUZIN (90) 28.05.16 13:35
ANA OLETIĆ (83) 27.05.16 14:30
PREDRAG KOS (58) 29.05.16 15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 1.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

ZLATA MATEŠA (94) 28.05.16 10:15
ĐURĐICA ANDREC (77) 27.05.16 10:55
NADA BUBNJIĆ (65) 26.05.16 11:35
LJUBICA PAVLOVIĆ (83) 26.05.16 12:15
MARA POP (81) 27.05.16 12:55
PAVAO KOPRIVNJAK (86) 27.05.16 13:40
JOSIP BABIĆ (89) 26.05.16 14:20

MIROŠEVAC, 1.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGUTIN MARŠIĆ (82) 28.05.16 12:30
KATICA POLJAK (90) 28.05.16 13:20
PERO SUBAŠIĆ (67) 28.05.16 14:10
HRVOJE PAUN (31) 29.05.16 15:00

MARK.POLJE, 1.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DAVOR BOGDANOVIĆ (46) 28.05.16 12:30
JAKOV JURIČIĆ (67) 24.05.16 13:20
FRANJO KOLAK (83) 25.05.16 14:10
MARIJAN STOJIĆ (70) 30.05.16 15:00

STENJEVEC, 1.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANTUN BELOŠEVIĆ (72) 28.05.16 15:00

REMETE, 1.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

TOMO ĆAVAR (81) 30.05.16 15:00