Četvrtak 2.6.2016.

MIROGOJ, 2.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VIŠNJA ASANČAIĆ (92) 31.05.16 10:50
MARIJA KLOBUČAR (100) 31.05.16 11:40
NADA GROTIĆ (74) 31.05.16 12:30
EMILIJA KONČURAT (91) 30.05.16 13:20
IRENA ŽUPAN (94) 27.05.16 14:10
DRAGUTIN KALOGJERA (87) 28.05.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 2.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MIRA HUSTIĆ (93) 31.05.16 10:00
LJUBICA HADŽIĆ (89) 29.05.16 10:40
MARIJA ŠMITRAN (84) 27.05.16 11:20
BRANKO SVETLIČIĆ (85) 29.05.16 12:10
ZDRAVKO CVETKOVSKI (61) 29.05.16 12:50
STOJA MAJKIĆ (87) 30.05.16 13:35
JELENA IGREC (79) 28.05.16 14:30
VELIMIR BARIŠIĆ (66) 31.05.16 15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 2.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

AGATA HRANIĆ (85) 29.05.16 10:15
IGOR GIZDIĆ (57) 28.05.16 10:55
MILKA MILEUSNIĆ (84) 28.05.16 11:35
MARIO ŠKRLIN (44) 27.05.16 12:15
BORIS HORVAT (73) 29.05.16 12:55
ANA CRNKOVIĆ (84) 29.05.16 13:40
ZDENKA JURAK (80) 27.05.16 14:20
MIROŠEVAC, 2.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZVONKO GRĐAN (73) 31.05.16 12:30
ANKA BOŠNJAK (82) 30.05.16 13:20
SAVKO JERINIĆ (91) 30.05.16 14:10
CVITA DUJMOVIĆ (83) 30.05.16 15:00

MARK.POLJE, 2.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZORKA ŽIVKOVIĆ (76) 31.05.16 11:40
JOSIP VAŠATKO (59) 30.05.16 12:30
KREŠO JUG (53) 29.05.16 13:20
BISERKA PAVIČIĆ (81) 26.05.16 14:10

MARKUŠEVEC, 2.06.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JURAJ ČOČEK (76) 30.05.16 15:00