Natjecanje vatrogasnih grupa „Fire Combat“ održat će se u Zagrebu na kompleksu Zagrebačkih otpadnih voda, Čulinečka cesta 287a, dana 05.06.2016. godine sa početkom u 10:00 sati.

Ovo atraktivno natjecanje savladavanja prepreka uz uporabu osnovnih operativno-taktičkih radnji poput spuštanja užetom sa visokog tornja, preskakivanja prepreka, prolaska kroz tunel i nošenja teške lutke a sve to uz kompletnu osobnu zaštitnu opremu i sa bocom stlačenog zraka na leđima. Na natjecanje se prijavilo mnogo ekipa (muških i ženskih) iz svih dijelova Hrvatske.

Natjecanje se održava istovremeno kad i još jedno atraktivno natjecanje „Natjecanje u znanju, spremnost i izdržljivosti“
Vatrogasaca Grada Zagreba. Na ovom natjecanju pak vatrogasci, njih 10 savladavanju izuzetne teške zadatke poput okretanja kamionske gume, pomicanja auto cisterne, svladavanja taznih prepreka i izvođenju teških zadataka.