U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Božica Čačković, Željka Fresl, Marija Vukušić, Draženka Dauda Degarda, Katarina Beljo, Jasminka Topolovec i Snježana Pandža, a dječaka Miroslava Gaurić i Renata Koščević. Blizanke jer rodila Kristina Šimara.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Andrea Lončarek i Vedrana Mejašić, a dječaka Katarina Miličević, Vlatka Igrec, Kristina Šikotin i Josipa Ferić.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Ivana Matavić, Ivana Ivančević, Vesna Tomić, Jelena Janković, Marija Klarić, Jelena Nađ i Mirela Šarić, a dječaka Petra Katavić, Dora Pongrašić, Ivana Pačević, Milana Jurjević, Martina Majnar i Josipa Tomjenović.