U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Nicole Hanž, Nataša Bukovski i Maja Vugrinec Mamić, a dječaka Anamarija Unovček, Kristina Mrazović, Silvija Mališ, Martina Ciglar Lašć i Martina Ožbolt.

U KB Merkur djevojčicu je rodila Silvija Crnić, a dječaka Karla Kužilek i Ivana Škegro.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Evica Topolovec, Tanja Božić Cetinić, Ivana Vranjković, Ana Čurković Zelić, Iva Kromer Šljivar, Marija Škagro Czigler, Marina Ibrahimpašić, Ivica Sokolić, Ema Mrkobrad i Zvončica Slavković, a dječaka Ana Šarac, Mateja Večerić, Petra Pavičić, Sanja Burić i Martina Zubak.