Početak aktualnog sata sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 16.06. 2016. godine bio je prilično buran. Naime, potpredsjednik Gradske skupštine Davor Bernardić oštro je iskritizirao obroke u gradskim vrtićima, što je izazvalo jednako oštar odgovor zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

“Čufte u vrtiću su 60 posto kruh, sarme su male kao dječje šake, od voća se jedu samo jabuke…Ne bi ja nikada izrastao ovako velik da su me tako hranili”, rekao je Bernardić te dodao kako je te informacije dobio od gospođe iz jednog zagrebačkog vrtića.

U svojoj maniri, Bandić je izjavio kako “to ne živi u Zagrebu” te istaknuo kako te tvrdnje ne mogu biti točne.

“Recite mi od koga vam ta informacija. Recite mi kako se gospođa zove i dajte mi njen broj mobitela. Osobno ću je nazvati da se uvjerim. Osim ako nije u pitanju nekakva anonimna dojava. Ako je to istina, osobno ću to riješiti, ali siguran sam da to ne može biti moguće”, zaključio je Bandić.

Nakon toga uslijedila su pitanja gradskih zastupnika upućena gradonačelnika o aktualnim problemima grada i građana.

Tek iza toga uslijedilo je glasanje o prijedlozima s dnevnog reda sjednice.

Dnevni red sjednice možete pročitati ovdje:

TOČKA 1.
Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o izboru predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja
TOČKA 2.
Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 3.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 4.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Zlatka Grgoševića
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 5.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 6.
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad Poliklinikom za medicinu rada i sporta sa medicinsko-biokemijskim laboratorijem Zagrebačkog športskog saveza na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 7.
Prijedlog dopuna Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017.
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 8.
Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o.
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 9.
Prijedlog zaključka o doznačavanju sredstava Kliničkoj bolnici “Sveti Duh”
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 10.
Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava za pokrivanje gubitaka Kliničke bolnice “Sveti Duh” i Specijalne bolnice za plućne bolesti
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 11.
Prijedlog zaključka o stanju u predškolskim ustanovama Grada Zagreba
PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika SDP-a
TOČKA 12.
Prijedlog zaključka o sklapanju aneksa Ugovoru o osnivanju Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. Gardijske brigade “Tigrovi” i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 13.
Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o darovanju projektne dokumentacije za izgradnju prometnih površina s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i krajobraznim uređenjem prema UPU “USA ŠKOLA” – 3. etapa
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 14.
Prijedlog zaključka o prodaji građevinskog zemljišta (zemljište označeno kao 684/10112 dijela z.k.č.br. 5532/90 k.o. Grad Zagreb odnosno novoformiranu z.k.č.br. 5532/111 k.o. Grad Zagreb)
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 15.
Prijedlog zaključka o sklapanju I. dodatka Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 98/2013-I od 24. 9. 2013.
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 16.
Prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe u obliku javnobilježničkog akta
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 17.
Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o. za razdoblje od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. s priloženim financijskim izvještajima Društva za godinu završenu na dan 31. prosinca 2015.,zajedno s Izvještajem neovisnog revizora
PREDLAGATELJ: Uprava trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o.
TOČKA 18.
Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. za razdoblje siječanj – prosinac 2015. s priloženim financijskim izvještajima Društva za godinu završenu na dan 31. prosinca 2015.
PREDLAGATELJ: Uprava trgovačkog društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.
TOČKA 19.
Izvješće o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, za školsku godinu 2015./2016.
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
TOČKA 20.
Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnih površina
PREDLAGATELJ: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
TOČKA 21.
a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad projektom Za ljeto se pripremi garderobu spremi
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad kulturno-turističkom atrakcijom na Gornjem gradu uz obilježavanje 260. obljetnice rođenja W. A. Mozarta Mozart u vrtu/Mozart na Gornjem gradu
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad karting utrkom Nagrada Grada Zagreba 2016.
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom Petrovo u Kašini
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja
e) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad tradicionalnim godišnjim susretom katoličkih vjernika iz Kotor Varoši pod nazivom “Susresti drage ljude i čuti o rodnom zavičaju”
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja
f) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 10. obljetnice podizanja Zavjetnog križa u Kozari Putovima poginulim hrvatskim braniteljima
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja
g) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad XII Međunarodnim vatrogasnim kupom Vukomeričke gorice – Dragonožec 2016.
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja
TOČKA 22.
– Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjeni Statuta zagrebačkih srednjih škola
PREDLAGATELJ: Školski i domski odbori
TOČKA 23.
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Trešnjevka-jug
PREDLAGATELJ: Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka – jug
TOČKA 24.
Prijedlog za imenovanje šefa dirigenta Zagrebačke filharmonije
PREDLAGATELJ: Umjetničko osoblje Zagrebačke filharmonije
TOČKA 25.
Prijedlog za imenovanje ravnateljice Centra za kulturu i film Augusta Cesarca
PREDLAGATELJ: Upravno vijeće Centra za kulturu i film Augusta Cesarca
TOČKA 26.
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika, prestanku dužnosti člana i razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja
TOČKA 27.
Prijedlog zaključka o prestanku dužnosti člana i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja
TOČKA 28.
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja