Prije dva dana su krenuli hitni i neodgodivi radovi na rekonstrukciji servisnog kolnika autoceste A4, prometni čvor Sveta Helena odvojak za državnu cestu D10 – za smjer Vrbovec – Bjelovar i za smjer Sveti Ivan Zelina te će trajati do 28. lipnja 2016.

Radi izvođenja radova uspostavit će se privremena regulacija prometa u dvije faze:

Faza I. od 20.6. – 22.6.2016. kojom je predviđena potpuna zabrana prometa motornih vozila i skretanja na prometnom čvoru Sveta Helena s autoceste A4 iz pravca juga prema Svetoj Heleni i dalje prema Svetom Ivanu Zelini.

Faza II. od 22.6. – 28.6.2016. kojom je predviđena potpuna zabrana prometa motornih vozila i skretanja na prometnom čvoru Sveta Helena s autoceste A4 iz pravca juga i prema Vrbovcu i prema Svetoj Heleni.

sav promet u suprotnom smjeru državnom cestom D10 iz pravca Vrbovca, odnosno Svetog Ivana Zelina i uključivanje na autocestu A4 prema jugu u obje faze odvijat će se bez ograničenja.

Tvrtka HAC-ONC je izradila i postavit će privremenu regulaciju prometa kojom se sav teretni promet (iznad 5t NDM) za smjer Vrbovec-Bjelovar preusmjerava već na čvoru Kraljevečki Novaki – Sesvetski Kraljevec – Dugo Selo – Vrbovec. Ostali promet motornih vozila za smjer Sveti Ivan Zelina i Vrbovec se preusmjerava na čvoru Popovec i dalje prema Soblincu – Blaževdolu – Sv. Ivanu Zelini ili prema Svetoj Heleni.

S tim u vezi, u poslijepodnevnim vršnim opterećenjima očekuje se zagušenje prometa na sljedećim lokacijama:
na silasku s autoceste A4 u prometnom čvoru Kraljevečki Novaki i uključivanje na Selsku cestu u smjeru istoka prema Sesvetskom Kraljevcu i Dugom Selu,

na uključivanju s Varaždinske ceste iz pravca Popovca na državnu cestu D3 u smjeru sjevera prema Soblincu i Svetom Ivanu Zelini.

Imajući u vidu navedeno, a radi povećanja sigurnosti i protočnosti cestovnog prometa na navedenim prometnicama, policija će izvršiti tjelesno upravljanje prometom na najkritičnijim raskrižjima.

Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika HAC-ONC-a i policijskih službenik