Projektom to trebamo – to radimo Kuća arhitekture Oris iz Zagreba nastupa na ovogodišnjem Bijenalu arhitekture u Veneciji.

Autori Dinko Peračić, Miranda Veljačić, Emina Višnić i Slaven Tolj njime prikazuju višegodišnji rad na izgradnji suvremene kulture i prostora koje ta kultura treba. Fokus je na sadržajnoj rekonstrukciji triju napuštenih građevina koje se nalaze u tri grada – bivša tvornica Jedinstvo na nasipu Save u Zagrebu koja okuplja POGON i niz drugih organizacija nezavisne kulture i mladih, H zgrada u kompleksu Benčić u Rijeci koja se priprema za Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Dom mladih u Splitu.

Arhitektonski rad u ovim projektima nastaje iznutra, iz uronjenosti u konkretne društvene procese. Ne ostaje samo na projektiranju, već pronalazi različite načine kako bi prostor djelovao kao aktivna podloga koja omogućuje i potiče kulturne i društvene procese.

Na izložbi se ne prikazuje samo uloga arhitekture u rekonstrukciji ovih građevina, već se njome okuplja živa kulturna scena povezana s ove tri lokacija. Realizirani su brojni novi umjetnički radovi i uključen velik broj sudionika koji inače stvaraju u ovim prostorima. Izložbom na Bijenalu arhitektura se ponovno afirmira kao sredstvo koje gradi sadržaj s kojim i za kojeg radi.

Ovom prilikom razgovarat ćemo s autorima i predstaviti knjigu koja je dio projekta i sadrži elaboriranu arhitektonsku metodu rada na ovim projektima i opisuje kulturni kontekst unutar kojeg ona nastaje. Autori će se osvrnuti na upotrebljivosti koncepata tematiziranih ovim projektom u aktualnim arhitektonskim praksama.