Nakon što je prihvaćena na Odboru za zaštitu okoliša, danas se i na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta raspravljalo o građanskoj inicijativi Pravo na vodu (Right2Water).

Premda je sukladno odredbama Lisabonskog sporazuma potrebno milijun potpisa da bi se neka tema stavila na dnevni red Parlamenta, ova inicijativa izazvala je velik interes javnosti s impresivnom brojkom od 1.900.000 potpisa građana.

I zastupnica Dubravka Šuica sudjelovala je na ovoj raspravi, gdje je naglasila da voda kao prirodni resurs treba ostati javno dobro, ali i ljudsko pravo – što zahtijeva odgovorno upravljanje.  Stoga je potrebno imati zakonodavstvo koje će svim građanima EU osigurati pravo na pitku vodu.

Nažalost, današnje izvješće obuhvatilo je niz detalja koji su nepotrebni i ne pripadaju u ovo izvješće, obzirom na njihov ideološki karakter.

Poznato je da Hrvatska zauzima čak treće mjesto na ljestvici po količinama vode, i stoga sam kontinuirano podržavala ovu inicijativu, jer je ovo jedinstvena prilika za građane da  sami odlučuju o svojim pravima. Međutim, i ovdje se ipak zalažem za načelo supsidijarnosti prema kojemu države članice same odlučuju o svojim javnim dobrima, a ne da to u njihovo ime poduzima Europska komisija i europsko zakonodavstvo“,istaknula je Šuica, i dodala da će i dalje pratiti razvoj ove europske građanske inicijative, kao i ostalih koje su u međuvremenu pokrenute.