Povijest Zagreba, njegov razvitak i budućnost usko su vezani uz pronalaženje rješenja kvalitetne opskrbe vodom. Zbog toga je i jedan od najvažnijih datuma u povijesti Grada 7. srpnja 1878.godine, kada je u rad svečano pušten gradski vodovod.

Prema ideji ing. Melkusa, u srpnju 1876. godine započinju radovi na gradskom vodovodu, gdje dvije godine kasnije Zagreb dobiva javni vodovod. U odnosu na ostale metropole to je pet godina prije Münchena i samo pet godina nakon Beča. Kapacitet izgrađenog vodovoda bio je 53,2 litre u sekundi, a dužina vodovodne mreže 3,9 km. Zagreb je u to vrijeme imao oko 30.000 stanovnika, a na vodoopskrbnu mrežu bilo je priključeno 11.150 ljudi.

U odnosu na vrijeme početka vodoopskrbnog sustava u Zagrebu, danas je kapacitet vodoopskrbnog sustava 4.500 litara u sekundi, a dužina vodoopskrbne mreže preko 3.000 km sa približno 900.000 stanovnika, što čini povećanje za oko sto puta. Danas Zagreb pitku vodu dobiva iz osam vodocrpilišta s ukupno tridesetak zdenaca. Najznačajniji od njih su: Mala Mlaka, Petruševec, Sašnak, Strmec i Zapruđe. Osnovne djelatnosti vodoopskrbe su: crpljenje vode, distribucija vode, kontrola kvalitete vode, isporuka zdravstveno ispravne vode, izgradnja i sanacija vodoopskrbnog sustava te svih objekata vodoopskrbe.

Vodoopskrba i odvodnja svojim radom, objektima, tehnologijom i stručnjacima odgovara svim standardima europskih i svjetskih vodoopskrbnih i odvodnih sustava, gdje su briga o svakom potrošaču, razvoj sustava te energetski učinkovito djelovanje glavne odrednice našeg poslovanja. 138 godina djelovanja zasluga je svih djelatnika Vodoopskrbe i odvodnje, onih koje smo naslijedili i onih koji će svojim uspješnim radom i međusobnom suradnjom, ostaviti nasljeđe budućim kolegama, koji će s ponosom gledati na svoje prethodnike, kao što smo mi danas ponosni na našu povijest.

Rezultati kontrole kvalitete vode koju je tijekom 2015. i 2016. godine provela Služba kontrole kvalitete vode, potvrđuju da je voda u vodoopskrbnom sustavu grada Zagreba, kojim upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., zdravstveno ispravna i sukladna „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju“ (NN 56/13) i „Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN 125/13 i NN 141/13). Rezultati službene kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koju je tijekom 2015. i 2016. godine proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, također potvrđuju da je voda u vodoopskrbnom sustavu grada Zagreba zdravstveno ispravna i sukladna Zakonu (NN 56/13) i Pravilniku (NN 125/13 i NN 141/13).

Izmjerene vrijednosti svih pokazatelja kvalitete vode potvrđuju da je voda u vodoopskrbnom sustavu Grada Zagreba ne samo zdravstveno ispravna nego i odlične kvalitete.