U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Ivana Krajačić, Marija Horvatić, Nikolina Kirin Antolić, Azra Novaković i Ivana Dora Lončar, a dječaka Ana Andrijanić.

U KB-u Merkur djevojčicu su rodile Mireme Ceka, Ružica Brčić i Snježana Kedačić, a dječaka Ana Vlašić.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu je rodila Ivana Korpar, a dječaka Lenna Hwemil, Katarina Crnčić, Darija Detelić Čavar, Martina Vodopija, Andreja Cvetko Dunić, Sonja Grgić, Ana Miović Bobinac i Melita Hladnik.