Za dan, 27.07.2016., u 10,00 sati zakazana je deložacija iz stana na adresi Trnjanska cesta 60, prizemlje, površine 33,84m2, Jagar Marije i njezine obitelji.

Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Zagrebu, naloženo je iseljenje kao i predaja stana slobodnog od svih osoba i stvari u posjed tužitelju, Gradu Zagrebu.

Obzirom da nije postupljeno po pravomoćnoj i ovršnoj sudskoj odluci, Zaključkom Općinskog građanskog suda u Zagrebu određena je provedba ovrhe, odnosno bila je zakazana deložacija imenovanih iz predmetnog stana za dan, 23.09.2015. u 10,00 sati, koju je sud odgodio.

Za istaknuti je da su Kovačić Damir, a kasnije i Jagar Marija ne obavijestivši Grad Zagreb iselili iz predmetnog stana (imenovana je sa svojom malodobnom djecom bez valjane pravne osnove uselila u stan u vlasništvu Grada Zagreba na adresi Novska 30, pov. 109,84m2), dok su u stan u Trnjanskoj 60, uselili otac i majka ovršenice, Jagar Marko i Kata.

Jagar Marko i Kata su do useljenja u predmetni stan, bez valjane pravne osnove koristili stan u Trnjanskoj 35, za koji je u tijeku postupak iseljenja (u stanu je sada ostao živjeti nihov sin, Jagar Jure s obitelji).

Napominjemo da je Jagar Marko imao status stanara na predmetnom stanu, no iako nije duže vrijeme živio u njemu, Grad Zagreb mu je htio izaći u susret na način da sukladno odredbama Zakona o najmu stanova regulira svoj status na istom, no imenovani se na poziv Grada oglušio.

Uvidom u evidenciju Zagrebačkog holdinga utvrđeno je da se režijski troškovi za predmetni stan ne podmiruju, odnosno da dug za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, potrošnju vode, naknadu za korištenje stana za bespravne korisnike koja je izjednačena s iznosom zaštićene najamnine – 2,70 kn po m2 trenutno iznosi 25.691,06kn.

Također je utvrđeno da se imenovana ne nalazi na važećoj listi reda prvenstva za dodjelu gradskog stana u najam, da nije temeljem čl. 7.a. Odluke o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12, 15/12), podnijela zahtjev za legalizaciju svog stambenog statusa na predmetnom stanu, te da se nije javila na Natječaj za dodjelu gradskih stanova u najam koji je bio raspisan u mjesecu studenom 2014.godine.

Za predmetni stan se vodi postupak povrata koji je pokrenut sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a kako je u predmetnom postupku Grad Zagreb obveznik vraćanja stana, potrebno je inzistirati na provedbi ovrhe.