Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 2.08.2016.     

Ime i prezime    godine    Dan smrti    Sprovod u

MARKO KULUŠIĆ    (77)    31.07.16    10:50
VILMA CVITKOVIĆ    (89)    29.07.16    13:20
BLAŽENKA HODINJ    (66)    30.07.16    15:00

MIROŠEVAC, 2.08.2016.     

Ime i prezime    godine    Dan smrti    Sprovod u

RUŽICA KLOBUČIĆ    (82)    30.07.16    10:50
IVAN ERIĆ    (84)    29.07.16    11:40
MILA LAZIĆ    (69)    29.07.16    12:30
ALOJZIJA ZAJEC    (77)    29.07.16    13:20
VESNA DŽAMBO    (64)    29.07.16    14:10
IVAN BUDIMLIJA    (70)    29.07.16    15:00
 
MARK.POLJE, 2.08.2016.

Ime i prezime    godine    Dan smrti    Sprovod u

RUŽA MARIĆ    (85)    30.07.16    10:00
MILKA OZIMEC    (74)    30.07.16    10:50
IVAN ILIĆ    (58)    31.07.16    11:40
IVAN ANTOLIĆ    (78)    29.07.16    12:30
IVAN BARIČEVIĆ    (66)    29.07.16    13:20
IVANKA MAJSTOROVIĆ    (55)    29.07.16    14:10
KATA LONČAR    (92)    29.07.16    15:00

MARKUŠEVEC, 2.08.2016.     

Ime i prezime    godine    Dan smrti    Sprovod u

NADA LISIČAR    (62)    31.07.16    13:00

JAKUŠEVEC, 2.08.2016.     

Ime i prezime    godine    Dan smrti    Sprovod u

JURAJ KLIŠENIĆ    (69)    29.07.16    13:00

SV.KLARA, 2.08.2016.

Ime i prezime    godine    Dan smrti    Sprovod u

STJEPAN ZDELAREC    (77)    28.07.16    15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 2.08.2016.     

Ime i prezime    godine    Dan smrti    Ispraćaj u

JULIJANA ŠIROLA    (85)    31.07.16    12:10
VLASTA HOLJEVAC    (61)    30.07.16    12:50
VESNA VUČIČEVIĆ    (76)    28.07.16    13:35
IVO SIROVINA    (59)    24.07.16    14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 2.08.2016.

Ime i prezime    godine    Dan smrti    Ispraćaj u

SILVIJA GANSL    (81)    28.07.16    10:15
MARIJA CERJAN    (92)    29.07.16    10:55
JOSIPA VRBETIĆ    (83)    28.07.16    11:35
BISERKA PAVLOVIĆ    (78)    28.07.16    12:15
BERISLAV VUKIĆ    (81)    28.07.16    12:55
MARIJA RALIĆ    (79)    27.07.16    13:40
VERICA VEVERICA    (76)    28.07.16    14:20