Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 24.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VLADIMIR DOBROVIĆ (78) 21.08.16 10:50
VLADIMIR JAZBINŠEK (85) 19.08.16 11:40
SINIŠA ŠČAPEC (57) 18.08.16 12:30
SLAVICA ELEKEŠ (86) 21.08.16 13:20
NADA MIKULIĆ (32) 20.08.16 14:10
NADA GUNDIĆ-MANCE (65) 20.08.16 15:00

MIROŠEVAC, 24.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVA KRIŽAN (73) 22.08.16 10:00
KATICA ĐORIĆ (81) 19.08.16 11:40
DANICA BIKOVŠEK (87) 18.08.16 12:30
ZLATA ŠAJATOVIĆ (82) 19.08.16 13:20
IVAN GRIVEC (91) 21.08.16 14:10
DANICA KUZMIĆ (86) 20.08.16 15:00
DANICA KRANJČIĆ (89) 19.08.16 15:50

MARK.POLJE, 24.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ĐURO PAPIĆ (66) 22.08.16 11:40
MANDA TONKOVIĆ (63) 21.08.16 12:30
STIPAN KATIĆ (48) 21.08.16 13:20
MATTEO GOVEDARICA (20) 20.08.16 14:10
IGNAC RATKO (88) 21.08.16 15:00

STENJEVEC, 24.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVKA GAŠPAROVIĆ (89) 17.08.16 15:00

REMETE, 24.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ALOJZ KOBEŠČAK (78) 21.08.16 15:00

BREZOVICA, 24.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BOŽIDAR MARKOVIĆ (57) 21.08.16 15:00

ČUČERJE, 24.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

RUŽA ČOPEC (84) 21.08.16 15:00

PLANINA DONJA, 24.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SLAVKO IGRC (57) 18.08.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 24.08.2016.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

ZRINKA OREHOVEC                          (58)   20.08.16   10:00
MARIJA KRIVOKUĆA                         (69)   22.08.16   10:40
VLADIMIR ANTOLIĆ                         (69)   22.08.16   11:20
ANA PETRINIĆ                             (74)   21.08.16   12:10
JADRANKA BARIŠIĆ                         (68)   20.08.16   12:50
BRANKA DUMBOVIĆ                          (79)   19.08.16   13:35
EDO BERGER                               (63)   18.08.16   14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 24.08.2016.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

LJUBICA KOVAČEVIĆ                        (81)   19.08.16   10:15
MARINKA ŠAFARIĆ                          (83)   22.08.16   10:55
DRAGUTIN HUZJAN                          (90)   20.08.16   11:35
IVAN GRDIĆ                               (84)   20.08.16   12:15
BOŽO ĆURIĆ                               (92)   20.08.16   12:55
JOSIP KOVAČ                              (67)   25.07.16   13:40
IVAN JURČEVIĆ                            (76)   18.08.16   14:20