MIROGOJ, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA ŠUG (80) 22.08.16 12:30
DUBRAVKO DOSEGOVIĆ (77) 18.08.16 14:10
JAKOV DEVČIĆ (85) 22.08.16 15:00

MIROŠEVAC, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MLADEN VODOPIJA (65) 22.08.16 11:40
DANICA KUKEC (79) 22.08.16 12:30
MARIJA VILIĆ (60) 21.08.16 13:20
ŽELJKO MARIĆ (51) 17.08.16 14:10
ZLATKO ŠTIMAC (63) 19.08.16 15:00

MARK.POLJE, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SLAVICA JAŠEK (83) 23.08.16 13:20
STIPO TOLIĆ (72) 22.08.16 14:10

STENJEVEC, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JANICA GALUNIĆ (67) 23.08.16 15:00

REMETE, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BOŽENA BARTOLIĆ (88) 22.08.16 13:00

MARKUŠEVEC, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP BRLEK (84) 22.08.16 15:00

BREZOVICA, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

RUŽICA JAKOBOVIĆ (60) 22.08.16 15:00

CERJE, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VILIM KUDRNA (86) 23.08.16 15:00

KAŠINA, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN BARIČEVIĆ-VENDAK (88) 21.08.16 13:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

ĐURĐICA MAGJAREVIĆ (72) 21.08.16 11:20
IVAN RADOŠEVIĆ (57) 22.08.16 13:35
ADELA ŠLJERAC (94) 22.08.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 25.08.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

ZLATA KOMLENIĆ (83) 22.08.16 10:55
BORIS GRABROVEC (52) 23.08.16 11:35
MILAN REPAC (75) 21.08.16 12:15
ILDO FERARA (88) 22.08.16 12:55
ŽELIMIR MATIJAŠEVIĆ (65) 22.08.16 13:40
JAROSLAV KOPITAR (85) 20.08.16 14:20