Gradski zastupnik HDZ-a Zoran Piličić nerijetko svojim pitanjima dotakne u živac gradonačelnika Milana Bandića. Tako je bilo i danas.

Piličić je pitao Bandića zašto nije odgovorio na dopis društva političkih zatvorenika Hrvatske te je implicirao kako se Bandić protivi rasvjetljavanju komunističkih zločina. Pitao je Bandića je li ikada čuo i bio na Hudoj jami.

-Skini to brene s mene. Ako si ti opterećen time, pusti mene. Ja razgovaram s društvom političkih zatvorenika ali mi u Hrvatskoj imamo dva Hrvata i četiri stranke. Tako imamo i dva društva političkih zatvorenika kao što imamo dva društva za sve.  A ja sam gradonačelnik svih građana – odgovorio je Bandić Piličiću kojeg je oslovaljavao sa ti i pritom mu poručio da ga ne uvlači u priče o partizanima i ustašama.

-Otkud ti znaš jesam li bio na Hudoj jami. Ti mene učiš školi. Putevima revolucije. Nama je dosta revolucije. I ustaša i partizana. Meni su dva strica završila na Bleiburgu, a dva na Sutjesci. I što bih ja trebao biti? Pitam vas. Čovjek. Budite čovjek i budite ljudi. To nam je zadaća – poručio je Bandić.