Grad Zagreb je, odlukom gradonačelnika iz 25. kolovoza 2016. godine, dodijelio 73.250 kuna iz proračunske zalihe za troškove najma šatora u kojima će dio hodočasnika noćiti te u kojima će se odvijati duhovno-kulturni program u Mariji Bistrici.

Zagreb će tako sufinancirati organizaciju susreta mladih vjernika na dan Hodočašća vjernika Grada Zagreba, a novac će biti isplaćen Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Mariji Bistrici. Župa ima 60 dana od uplate da u Ured gradonačelnika dostavi izvješće kako je novac potrošen.

“U zamolbi se ističe da su troškovi navedenog susreta na kojem se okuplja mnoštvo vjernika znatni i da ih većinom sami podmiruju te zbog toga od Grada Zagreba mole financijsku potporu za troškove unajmljivanja šatora u kojem će se odvijati duhovno kulturni program i u kojem će jedan dio mladih noćiti“, stoji u obrazloženju gradonačelnikove odluke.

Ovo nije prvi put da se je Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije dodijeljen novac iz gradskog proračuna. U ožujku ove godine dodjeljeno je 308.667 kuna za uređenje Svetišta Majke Božje Bistričke.