Danas, 30. rujna 2016. Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević sa suradnicima prisustvovao je svečanoj sjednici fakultetskog vijeća povodom Dana Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 54.-oj godišnjici fakulteta.

Pozdravne govore održali su dekan Geodetskog fakulteta  Damir Medak, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja  Lovro Kuščević, pomoćnik ministra Milan Rezo i drugi.

Ministar Kuščević naglasio je važnost suradnje znanstvenih ustanova i državnih institucija. „ Republici Hrvatskoj potreban je koherentan odnos između znanstvenih ustanova, empirije i politike. Hrvatska vlada je pokrenula reformske procese koje možemo jedino zajedno provesti, tu posebno ističem proces spajanja katastra i zemljišne knjige, u kojem očekujem podršku i suradnju geodetske struke.“ Ministar je  napomenuo da će se sljedeće godine osigurati veća  sredstva iz Državnog proračuna za financiranje geodetskih izmjera i izradu novih podloga, kao nužan preduvjet za sređivanje stanja u prostoru, poticanje investicija i jačanju pravne sigurnosti.

„Cilj Ministarstva je da u idućem mandatu stare mape koje je izradio car Franjo Josip stavimo u muzeje i na proučavanje studentima, a da se sustav prostornog uređenja i graditeljstva konačno počne bazirati na novim, digitalnim podlogama kako to i priliči 21.-om stoljeću“ – završio je svoj govor ministar Kuščević.