Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

IVICA VUKELIĆ                           (76)   13.09.16   11:40
FRANJO WOLŠPERGER                       (75)   01.10.16   12:30
ZLATA BURSIĆ                            (83)   01.10.16   13:20
SLAVKA FRANIĆ                           (63)   30.09.16   14:10
BRANKO JERKOVIĆ                         (88)   30.09.16   15:00

MIROŠEVAC, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

MIRJANA JOVIĆ                           (67)   30.09.16   12:30
IVAN MATIJAČIĆ                          (93)   30.09.16   13:20
KATA POLANEC                            (86)   30.09.16   14:10
MATO ĐURAŠEVIĆ                          (88)   29.09.16   15:00

MARK.POLJE, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

BARICA GRABOVAC                         (83)   01.10.16   12:30
IVA BARIĆ                               (59)   29.09.16   13:20
VINKO KATIĆ                             (62)   30.09.16   14:10

STENJEVEC, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

MILICA MOČNIK                           (87)   01.10.16   13:00

G.VRAPČE, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

DRAGUTIN GRLJAČ KLANJČIĆ                (84)   30.09.16   15:00

ODRA, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

ANA KRIŽANIĆ                            (85)   28.09.16   15:00

SV.KLARA, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

KLARA SMEH                              (86)   29.09.16   13:00

ČUČERJE, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

MARICA FOLNEGOVIĆ                       (79)   29.09.16   13:00

CERJE, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

PETAR PAVKOVIĆ                          (80)   01.10.16   13:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  Ispraćaj u

MIROSLAVA DRAGOJLOVIĆ                   (97)   01.10.16   10:40
BRANKO BOSNAR                           (80)   01.10.16   11:20
ANDRINA SANNE                           (42)   28.09.16   12:10
RUŽA VUJANIĆ                            (87)   30.09.16   12:50
JURAJ MATUŠIN                           (77)   30.09.16   13:35
IVAN NOVAČIĆ                            (65)   29.09.16   14:30
     
KREMATORIJ MALA DVORANA, 4.10.2016.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  Ispraćaj u

LJUBICA MICIĆ                           (92)   29.09.16   10:15
ZLATA MATKOVIĆ                          (88)   29.09.16   11:35
BLAŽENKA MOHLER POTURIĆ                 (82)   29.09.16   12:15
MIHAILO KRAVČENKO                       (89)   28.09.16   12:55
RUŽA PAVLINOVAC                         (82)   29.09.16   13:40
DRAGICA PAVLIĆ                          (82)   29.09.16   14:20