U KB Merkur djevojčicu su rodile Katarina Selar, Ljiljana Filipović i Danijela Čukelj, a dječaka Alma Čakić, Melita Horvat i Maja Ilić.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Maja Vakula, Ivana Pintač, Ivana Paligović, Ana Niković, Renata Josipović Mraović, Kristina Bunjevac, Melita Anis Martinović, Snježana Štampar i Ivana Toša, a dječaka Ines Dalorda, Marina Ecimović, Ivanka Lovrić i Marija Mesek. Dvije djevojčice rodila je Marina Štrkalj.