Savezu inovatora Zagreba dodijeljeno je 50 tisuća kuna za pokrivanje dijela troškova kako bi članovi saveza sudjelovali na 16. britanskom sajmu inovacija u Londonu. Sajam se održava od 19. do 22. listopada 2016.

Odluku o dodjeli novca donio je gradonačelnik 28. rujna. Kako je vidljivo iz arhive Bandićevih odluka, ovo nije prvi put da su zagrebački inovatori dobili novac od grada.

Primjece, Savez je u svibnju 2014. godine dobio 60 tisuća kuna za sudjelovanje u međunarodnoj izložbi INPEX te još 20 tisuća kuna za međunarodnoj izložbi EUROINVENT u Rumunjskoj.

Još dodatnih 80 tisuća kuna Savez je u prosincu 2014. dobio za sudjelovanje na međunarodnom sajmu inovacija KIE/Kaohsiung International Invention Fair u Taiwanu. Sljedeće godine su zagrebački inovatori opet posjetili Taiwan, ovaj put sa 70 tisuća kuna iz gradskog proračuna da bi sudjelovali na svjetskom sajmu inovatora INST 2015.

S druge strane, EUROINVENT u Rumunjskoj su posjetili u 2015. i 2016. godini, svaki put s još 20 tisuća kuna od grada.

Kad se sve zbroji, prema dosupnim podacima, Grad Zagreb je u posljednje 3 godine dodijelio 320 tisuća kuna za pokrivanje dijela troškova za odlazak inovatora na međunarodne manifestacije.