Iako je prije godinu dana Imunološkog zavod ustrojen kao javna ustanova od strateškog značaja za Hrvatsku, imovina zavoda se i dalje formalno nalazi u trgovačkom društvu kojem prijeti stečaj.

Upravo je ta činjenica bila povod sastanka između predsjednika skupštine Andrije Mikulića i ravnateljice Imunološkog Leae Lupret Prugovečki.

Obzirom da kao strateški važna ustanova mora nastaviti sa svojim radom, predsjednik Mikulić obećao je posjetiti Imunološki te vidjeti koje konkretne mjere poduzeti, odnosno ispitati s nadležnim ministarstvom i samim Gradom Zagrebom daljnje korake za oporavak.

“Prvo moramo utvrditi model za osiguravanje opstojnosti Imunološkog zavoda. Kada imamo model, onda znamo i koja nam je budućnost, odnosno koja je budućnost Imunološkog zavoda. Ne može se neprestano slučaj Imunološki pretakati iz šupljega u prazno što bi se reklo jer onda dugoročno od toga nema ništa“, kazao je predsjednik Gradske skupštine.

Prema riječima Lee Lupret Prugovečki, Imunološki zavod sa 123-godišnju tradicijom u proizvodnji imunoloških lijekova, djelatnih tvari za proizvodnju bioloških lijekova i medicinskih proizvoda u ovom prijelaznom razdoblju  obavlja intenzivne aktivnosti za nastavak i obnavljanje postojeće proizvodnje, modernizaciju pogona i opreme, te zadržavanje iskusnog kadra.

Uz v.d. ravnateljice zavoda, na radnom sastanku s predsjednikom Skupštine bile su i  dr.vet.med. Željka Pelin, voditeljica Službe za financijske, ekonomske, pravne, kadrovske  i pomoćno-tehničke poslove te Dražena Kirša, stručni specijalista Odjela za tehničke poslove.