u petak, 18. studenog u 10 sati povodom 30 godina Klinike za neurokirurgiju održat će se međunarodni simpozij s mnogim poznatim imenima današnje medicine
Međunarodni simpozij u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb. Organizatori su Klinika za neurokirurgiju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Udruga neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS) uz potporu i pomoć
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i pod visokim pokroviteljstvom
Predsjednice Republike Hrvatske
gđe. Kolinde Grabar-Kitarović.
Klinika za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice osnovana je 1986. i ove godine slavi 30 godina neprekinutog rada. U tom razdoblju Klinika za neurokirurgiju razvila je i održava najvišu razinu kvalitete liječenja neurokirurških bolesnika, edukacije novih specijalista neurokirurga i jačanje veza među neurokirurzima u Europi i svijetu.
Obilježavanje 30 godina Klinike za neurokirurgiju kao počasni gosti uveličati Profesor Madjid Samii i Profesor Amir Samii iz International Neuroscience Instutite (INI) u Hannoveru, Njemačka.

Profesor Madjid Samii jedan je od vodećih svjetskih neurokirurga, utemeljitelj i predsjednik International Neuroscience Institute (INI) u sklopu Otto von Guericke Sveučilišta u Hannoveru, Njemačka, Predsjednik INI Kina u sklopu Capital Sveučilišta u Pekingu i počasni predsjednik Svjetskog udruženja neurokirurških društava (WFNS).

Ovom prigodom će prof. dr. sc. Madjid Samii biti dodijeljena titula počasnog profesora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Profesor Amir Samii je glasoviti neurokirurg, potpredsjednik International Neuroscience Institute, Hannover, Njemačka i profesor neurokirurgije na Medicinskom fakultetu u Hannover-u.