Boy bullied

U tjednu od 14. do 21. studenog Udruga roditelja „Korak po korak“ posebnom će kampanjom pod nazivom ISKORIJENIMO NASILJE! PROVEDIMO RIJEČI U DJELA! nastojati doprinijeti podizanju svijesti i interesa za eliminaciju svih oblika nasilja nad i među djecom. Povod za tu kampanju su datumi koji se odnose na prava djece – Međunarodni dan tolerancije 16. studenog, Europski dan prevencije seksualnog nasilja nad djecom 18. studenog, Svjetski dan prevencije nasilja nad djecom 19. studenog i Međunarodni dan prava djece 20. studenog. Ideja za slogan kampanje potaknuta je Globalnim ciljevima UN-a za održivi razvoj koji predstavljaju nastavak Milenijskih ciljeva te sadrže i mjeru da se do 2030. godine iskorijene svi oblici nasilja nad djecom.