S nama je danas u “Jutarnjem chatu” Nura Ismailovski, magistra farmacije, političarka, aktivistica, supruga i majka. Zvuči kao da ima obaveza preko glave, no ona to sve itekako uspješno radi jer ljubav koju joj pruža obitelj te želja za učiniti ovaj svijet boljim mjestom daju joj potrebnu snagu.

Jutro Nura. Rekli smo, magistra si farmacije, političarka, aktivistica, supruga i majka – kako uspijevaš sve to?

Ljubav, razumijevanje, podrška i tolerancija supruga Nenada, strast prema svim poslovima koje radim, a najviše osmijeh i poljubac moje princeze Neyle za dobro jutro i laku noć – odgovor je na pitanje kako uspijevam sve to.

Romkinja si. Jesi li se susretala s predrasudama, kako ti je bilo boriti se s njima?

Predrasuda je nažalost mnogo, a protiv predrasuda sam se borila (i borim se) svojim radom i uspjehom. Izuzetna mi je čast što sam svojim primjerom i istupanjem u javnosti smanjila te predrasude. Prva sam Romkinja u povijesti RH sa završenim Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom, voditeljica sam ljekarne s timom od 10 ljudi i jedna od 14 Pharmacy managera u RH.

Prva sam Romkinja u povijesti koja je zastupala sve građane Grada Zagreba u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, i osobito sam ponosna na to što sam, između ostalog, za vrijeme svog mandata:

– dala inicijativu na temelju koje je izrađen Akcijski plan suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu, a motivirana sam bila zbog prevelikog opijanja maloljetnika,

– to što je zahvaljujući mojem prijedlogu naša “teta Vegeta” prof. Zlata Bartl dobila svoj park,

– te što sam prva i tada jedina dala prijedlog da “naša” Ana Rukavina, a Vaša kolegica dobije imenovanu javnu površinu, što će se, nadam se, uskoro i realizirati.

U konačnici, i ovaj intervju s Vama je svakako doprinos toj borbi protiv predrasuda!

Zalažeš se za prava Roma, ali i njima ukazuješ da se treba obrazovati, raditi – jesi li imala uspjeha u tome?

Zalažem se za prava svih ljudi, pa tako i Roma. Naime, već sam dugi niz godina aktivna na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, točnije od 2005., kako djelovanjem kroz civilno društvo, tako kroz Odbor u Saboru, Gradskoj koordinaciji za ljudska prava, a svakako i djelovanjem tijekom svog mandata u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Obrazovanje je temelj za ostvarivanje svih ciljeva kojima težimo i nastojim da pripadnici moje manjine shvate da samo učenjem i radom možemo osigurati bolju budućnost naše djece.

Imala uspjeha u tom području i predivan je osjećaj kad vidiš rezultate svoga rada. Uspjela sam motivirati našu djecu na nastavak obrazovanja, kako učenika tako i studenata. Kao zastupnica u Gradskoj skupštini uspjela sam uz podršku gradonačelnika Milana Bandića uvesti Stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, s ciljem motiviranja na završavanje srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.

Ono što našu gradsku stipendiju razlikuje od državne je svakako kriterij za dobivanje i to prosjek ocjena koji mora biti minimalno 3.0. Na taj način motiviramo učenike i studente da što bolje uče, postižu bolje prosjeke i završavaju školovanje. Kao predsjednica Povjerenstva za dodjelu Stipendija mogu reći da je interes svake godine sve veći i javlja se sve više vrlo dobrih i odličnih učenika i studenata, a vidljivo je iz njihovih prijava da svake godine imaju puno bolje prosjeke što je i bio moj cilj kad sam predložila Odluku o Stipendiji.

Npr. kad smo počeli u šk .god. 2012./2013. dodijeljene su četiri stipendije za učenike i dvije za studente, a u u 2015./2016. dodijeljene su 42. stipendije za učenike i jedna za studente.

Kakav je položaj Roma u Hrvatskoj, na čemu bi trebalo poraditi?

Položaj Roma u RH još uvijek nije baš dobar zbog niza razloga. Jedan od njih su svakako stereotipi i predrasude o Romima te izoliranost odnosno rješavanje problema Roma stvaranjem izoliranih naselja.

RH je poduzela, barem deklarativno, nekoliko vrlo značajnih mjera za poboljšanje uvjeta života Roma sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma. Sama provedba tih mjera je nedovoljna iako se čini, prema izvještajima, da je učinjeno puno. Najveći problem je nemogućnost praćenja rezultata budući da se ne vode statistički podaci o nacionalnoj pripadnosti, iako je bilo obećano da će se naći način praćenja.

Naime, evaluacija bilo koje mjere je vrlo upitna budući da se ne vode statistički podaci o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini ni u jednom području – obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, socijalna skrb, stanovanje…tako da su ti podaci u biti nerelevantni. Znalo se desiti da u nekim državnim izvještajima imamo veći broj dodijeljenih stipendija u odnosnu na deklarirane studente prema popisu birača.

Trebalo bi, prije svega, poraditi na evaulaciji odnosno dobivanju mjerodavnih podataka i mogućnosti praćenja početnog stanja i rezultata provedbe mjera prema podacima iz popisa birača iz kojeg je vidljivo tko je deklarirani Rom odnosno deklarirana Romkinja. Tako bi mogli pratiti napredak u svim segmentima bitnima za bolji položaj Roma. Bez dobivanja tih podataka teško je bilo što konkretno napraviti.

Kakvo je stanje u Zagrebu?

Grad Zagreb je svakako primjer dobre prakse u svemu, a osobito što se tiče položaja romske nacionalne manjine. Naime, u Zagrebu nema tipičnih romskih naselja već lokacija na kojima žive Romi s većinskim stanovništvom.

Zagreb je prvi grad u RH koji je napravio svoj Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, i to na inicijativu Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, što govori i o vrlo dobroj suradnji Grada sa Vijećem. Ja sam osobno sudjelovala u njegovoj izradi kao gradska zastupnica i predsjednica Radne skupine za njegovu izradu. Akcijski plan obuhvaća ciljeve, konkretne mjere, nosioce, aktivnosti, potrebna financijska sredstva, rokove provedbe i pokazatelje provedbe u svim segmentima – odgoj i obrazovanje, stanovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje. socijalna skrb…

Ovim bi se putem zahvalila i gradonačelniku Grada Zagreba, gospodinu Milanu Bandiću na podršci, razumijevanju i senzibiliziranosti za rješavanje problema tzv. “malog čovjeka”, pa tako i Roma jer zahvaljujući njemu pripadnici romske nacionalne manjine imaju puno bolje mogućnosti u odnosnu na ostale dijelove RH, osobito što se tiče obrazovanja, a tu svakako spada i Stipendija za naše učenike i studente, o čemu sam već govorila.

…i poruka Romima za kraj, što im savjetuješ?

Sami stvaramo temelje za svoju budućnosti i na nama je da se sami izborimo za sebe, za svoja prava i prava naše djece.

Trebamo biti ponosni što smo Romi i tako odgajati svoju djecu. Nitko nas neće poštovati ako sami sebe ne poštujemo. Najvažnije od svega je obrazovanje jer tako omogućujemo našoj djeci da ne ovise o nikome, da se lakše zaposle i brinu za sebe i svoje obitelji.