Priča oko “Novih” Horvatinčićevih zimskih terasa na Cvjetnom trgu ne jenjava. Nije bilo potrebno dugo da se javi i Hrvatska komora arhitekata. Radi zaštite javnog interesa te unapređenja vrsnoće izgrađenog prostora, arhitekti su uputili otvoreno pismo zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, u kojem apeliraju da se javnim prostorima Zagreba upravlja transparentnim procedurama. Pismo prenosimo u cijelosti:

“Poštovani gospodine gradonačelniče,
Kao reprezentant više od 3.000 ovlaštenih arhitekata, sukladno odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, kojim se Komori, između ostaloga, daju javne ovlasti:
– zaštite javnog interesa i interesa trećih osoba,
– zaštite i unapređenja hrvatske graditeljske baštine i vrsnoće izgrađenog prostora,
– skrbi o kvaliteti rada naših članova u skladu sa zakonom i javnim interesom,
te na traženje Vijeća Područnog odbora HKA-a Zagreb, obraćamo Vam se, s ciljem davanja doprinosa očuvanju najdragocjenijeg hrvatskog nacionalnog resursa – hrvatskog prostora, u konkretnom slučaju očuvanja integriteta i jedinstvenosti prostora Grada Zagreba.

Suočeni sa sve učestalijim zahvatima u tkivo samog centra Grada Zagreba, kroz realizacije, pokušaje realizacija i najave zahvata u njegove javne prostore:
fontana na Radničkoj,
Britanski trg – mimo već odabranog natječajnog rješenja,
Europski trg – bez provedenog natječaja,
javni prostor iza Hotela Esplanade i pješački most – bez provedenog natječaja,
Mesnička ulica, bez provedenog natječaja,
Trg Petra Preradovića / Cvjetni trg,
pješačka šetnica, spoj Trga bana Jelačića i Branimirove ulice i dr…
Na način koji ne poštuje profesionalna načela, zakonitosti i procedure postupanja, prinuđeni smo u ime arhitektonske struke i interesa javnosti otvoreno upozoriti na neka od temeljnih pitanja djelovanja u prostornom uređenju i gradnji Grada Zagreba. Što o arhitekturi, njenom značenju i upravljanju prostorom kažu svjetski autoriteti:

Što je arhitektura / grad?

Le Corbusier – Arhitektura je stvaranje uzbudljivog sklada pomoću grubog materijala. Duh reda, jedinstvo pobuda, smisao za sklad…

Mies van der Rohe – Povijesne zgrade su…Čisti izraz svoga vremena.

Imajući u vidu definiciju grada što ju je dao J. J. Rousseau – Kuće čine naselje, ali građani čine grad, L. Mumford, u svom djelu Grad u povijesti, kaže: Sposobnost prenošenja reprezentativnih dijelova kulture putem simboličkih oblika i ljudskih obrazaca predstavlja prvi znak grada.

Koji je utjecaj arhitekture na kvalitetu života ljudi?

Aristotel kaže: Ljudi se okupljaju u gradu da bi živjeli; oni tamo ostaju da bi živjeli dobrim životom.

Navedena Aristotelova misao posredno je sadržana i u Direktivi o priznavanju profesionalnih kvalifikacija 2013/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, činom izdvajanja medicinskih struka i arhitektonske profesije u kategoriju posebno reguliranih profesija, kao odraz brige za zdravlje i kvalitetu života ljudi.

Kao članica EU-a zato ne možemo biti indiferentni prema važnosti kvalitete izgrađenog okoliša, niti dovoditi u pitanje zaštitu akumuliranih posebnosti kulture i povijesti grada, koju gradsko tkivo posreduje i prenosi generacijama svojih stanovnika, reflektirajući se na sve aspekte njihova života i suprotstavljati im partikularne ili prolazne interese. Zato je grad toliko važan i bitan svim njegovim stanovnicima, kojima ne možemo osporavati pravo sudjelovanja u izražavanju javnog mišljenja o bitnim temama javnog prostora.

Ako razumijemo takvu važnost prostora, tko je pozvan u njemu djelovati?”, završavaju arhitekti.