zagreb.hr

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom organizira okrugli stol na temu „Medijska reprezentacije osoba s invaliditetom“ u utorak, 22. studenoga, u 11 sati, u prostorijama Tribina grada Zagreba, Kaptol 27.

Cilj okruglog stola je približiti utjecaj medija na formiranje stavova prema osobama s invaliditetom, ulogu samih osoba s invaliditetom u stvaranju slike o sebi u medijima, ukazati na realnu sliku o prisutnosti osoba s invaliditetom u javnoj televiziji, kao i u drugim medijima. Isto tako, na skupu će se predstaviti jedno od rijetkih istraživanja u RH koje se bavilo medijskom reprezentacijom osoba s invaliditetom.

Govoriti će stručnjaci sa Fakulteta političkih znanosti, Studijskog centra socijalnog rada, novinari javne televizije i drugih medija te predstavnici udruga osoba s invaliditetom i više ustanova.

Hrvatska za socijalnu zaštitu građana izdvaja samo 20,8 posto BDP-a, odnosno trećinu manje od prosjeka država Europske Unije. Više od polovice izdvojenog u Hrvatskoj odlazi na zdravstveni sustav i zaštitu osoba s invaliditetom, pa smo po udjelu izdvajanja za zdravstvo i invaliditet na vrhu ljestvice 32 promatrane europske zemlje. Pritom naše osobe s invaliditetom nisu istodobno i najzaštićenije – štoviše, pojedinačna su izdvajanja vrlo niska i puna osobna invalidnina iznosi 1250 kuna. Ni broj korisnika tog prava nije velik: ima ih 20.000, a prema podacima Nacionalnog registra osoba s invaliditetom, u Hrvatskoj je oko 520.000 osoba s invaliditetom. Broj im iz godine u godinu rapidno raste: u odnosu na 2001. godinu, narastao je za 80.000! Gotovo 40 posto svih registriranih osoba s invaliditetom starije je od 65 godina. Prema europskoj klasifikaciji, većina tih starijih osoba ne bi dobila status invalida jer se najčešće radi o očekivanom stanju u toj životnoj dobi.