KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 6.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

STJEPAN HERNAUT (68) 03.12.16 12:10
MATO MATOŠEVIĆ (88) 02.12.16 12:50
TOMO MUŠKOVIĆ (78) 01.12.16 13:35
MIHAIL OSTROVIDOV (86) 30.11.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 6.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

VLATKO MARTINIĆ (71) 30.11.16 10:15
SLAVICA VAMPULA (77) 02.12.16 10:55
IVKA POPARA (69) 01.12.16 11:35
IVAN KRMPOTIĆ (72) 01.12.16 12:15
MARIJA MILKOVIĆ (88) 01.12.16 12:55
MARIJA POPOVIĆ (88) 01.12.16 13:40
IVAN KUŠT (83) 01.12.16 14:20

MIROGOJ, 6.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BARBARA BAKMAZ (91) 03.12.16 13:20
FRANJO KARLOVIĆ (87) 03.12.16 14:10

MIROŠEVAC, 6.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA PLEŠA (79) 02.12.16 10:50
MARKO BALEN (79) 03.12.16 11:40
NIKOLA PREBISALIĆ (67) 03.12.16 12:30
ANTE BAKMAZ (87) 01.12.16 13:20
DOBROSAV KRSTIĆ (75) 30.11.16 14:10
VIŠNJA GRABOVAC (49) 01.12.16 15:00

MARK.POLJE, 6.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA ANDRIJEVIĆ (69) 02.12.16 10:50
SLAVICA KOLAC (64) 02.12.16 11:40
SLAVA NIŽIĆ (85) 02.12.16 12:30
VIOLETA STOJANOVIĆ (68) 02.12.16 13:20
KATA FILIPOVIĆ (77) 01.12.16 14:10
MIRJANA MAJIĆ (45) 04.12.16 15:00

STENJEVEC, 6.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA OVČARIĆ (91) 03.12.16 15:00

G.VRAPČE, 6.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP FARKAŠ (78) 04.12.16 13:00

ODRA, 6.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

LJUBAN BUMBAR (82) 03.12.16 13:00
BRANKO KRISTIĆ (64) 30.11.16 15:00