U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Kristina Pongrac, Mateja Duhaček, Nataša Pleše, Helena Rajković, Stela Đaković, Jelena Lacković, Maja Korlat i Dijana Šimuntić, a dječaka Marta Mudžalo, Mirjana Suton i Nina Subić.

U KB-u Merkur djevojčicu je rodila Teja Pleić, a dječaka Jelena Špekuljak.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu je rodila Marina Gavran, a dječaka Ružica Vrdoljak Ličina, Anita Špigelski, Ivana Knez i Martina Radić.