Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce svojim aktivnostima i projektima posvećen je povećanju kvalitete života s naglaskom na sve aspekte zdravlja pojedinaca, privatnih osoba, djece, mladih, odraslih i starijih osoba tokom čitavog životnog razdoblja.
Cilj Centra Sunce je stvaranje društva koje omogućava/pruža pojedincima svih životnih dobi jednaku priliku za realiziranje vlastitih potencijala kroz organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnog obrazovnog, odgojnog, psihosocijalnog, savjetodavnog, rekreativnog, zdravstvenog, kreativnog, znanstveno-istraživačkog, izdavačkog, ekološkog i samoodrživog te humanitarnog rada sa svrhom poticanja ljudskih vrijednosti i razvoja pojedinaca, obitelji (djeca, mladi, roditelji i stariji) grupa i zajednica.

Projekt „Poticajna obitelj“ posvećen je osiguravanju zdravog razvoja djece i intervenciji u rani razvoj djeteta, uključujući razvoj djeteta u maternici i medicinsko-psihološko-socijalnu potporu trudnicama i budućim očevima, kao i niz edukacija i radionica za roditelje djece predškolske dobi. U sklopu projekta koji financira Grad Zagreb održat ćemo slijedeće aktivnosti:

12.12. (17:00 – 18.00 SATI) – POVRATAK NA POSAO NAKON PORODILJNOG (Maria Tomić Preiner)
13.12 (16:15 – 17:00) – KAKO SE IGRATI S DJETETOM – SPORTSKA RADIONICA ZA RODITELJE I DJECU OD 1,5-3 GODINA (Božica Križanić)
13.12 (17:00 – 18:45) – KAKO SE IGRATI S DJETETOM – SPORTSKA RADIONICA ZA RODITELJE I DJECU OD 3-5 GODINA(Božica Križanić)
17.12. (17:00 – 20:00 SATI) – VIKEND TEČAJ ZA BUDUĆE MAME I TATE (Maria Tomić Preiner)

Grupa polaznika se popunjava redoslijedom prijava. Prijave za sudjelovanje možete poslati na: info@ti-si-sunce.hr ili na telefon 01/383 78 73.