“Narodne nošnje Cvelferije-od originala do rekonstrukcije” otvara se u četvrtak 15.prosinca 2016. u 18:00 sati, u Etno Art galeriji, Ulica baruna Trenka 1.

Izložba „Narodne nošnje Cvelferije – od originala do rekonstrukcije“ nastaje na osnovi rezultata projekta Ministarstva kulture „Rekonstrukcija i obnova kulturne baštine u dijelovima poplavljenih područja Cvelferije – narodnih nošnji i tradicijskih glazbala te uspostava kulturnih aktivnosti u Gunji, Račinovcima, Rajevom Selu, Drenovcima, Soljanima, Posavskim Podgajcima, Strošincima, Đurićima i Vrbanji“. Predstavlja najvažnije faze i rezultate projekta – od istraživanja, prikupljanja građe, pronalaženja i edukacije izrađivača narodnih nošnji (vezilja, tkalja/tkalaca, čipkarica i drugih) i precrtavanja motiva s originalnih uzorka, izrade i urešavanje narodnih nošnji kod suradnika na terenu, obrtnika i u Posudionici, te edukacije članova kulturno-umjetničkih društava (seminar o pravilnom odijevanju) s posebnim naglaskom na revitalizaciju tradicijskog tekstilnog rukotvorstva. Predstavlja originalne predloške i različite inačice svečanog i radnog tradicijskog ruha koje su izrađene u okviru projekta i dane kulturno-umjetničkim društvima koja djeluju u svih devet sela Cvelferije. Osim brojnim dokumentarnim fotografijama, tema je predstavljena i u dokumentarnom filmu „Za Cvelferiju“ autorice Tihane Kopsa, koji je snimila Hrvatska radiotelevizija. Uz izložbu je upriličena i prigodna radionica na kojoj će sudionici projekta predstaviti svoja umijeća.

Izložba traje do 13.siječnja 2017. godine. Moguće ju je pogledati radnim danom od 10:00 do 18:00 sati.