Ilustracija / Wikipedia Commons

MIROGOJ, 13.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SLAVKO ŽUKINA (87) 21.11.16 14:10
KATICA MILOŠ (53) 10.12.16 15:00

MIROŠEVAC, 13.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MILICA ŠOPAR (92) 09.12.16 11:40
IVAN ŠPOLJARIĆ (72) 09.12.16 12:30
BARA GRGIĆ (86) 09.12.16 13:20
JOSIP ŽEŽELJ (72) 06.12.16 14:10
ĐURĐICA BAČIĆ (67) 09.12.16 15:00

MARK.POLJE, 13.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

FRANCIKA JANJATOVIĆ (63) 10.12.16 10:50
ANA ŽIVANOVIĆ (88) 20.11.16 11:40
ĐURĐICA CRNKOVIĆ (87) 09.12.16 12:30
DANICA BORČIĆ (67) 09.12.16 13:20
JURE VUKOVIĆ (82) 09.12.16 14:10
MILKA JAGATIĆ (89) 11.12.16 15:00

STENJEVEC, 13.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

TONKA ŠOJAT (66) 10.12.16 15:00

GRANEŠINA, 13.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN ŽUGČIĆ (74) 07.12.16 15:00

MORAVČE, 13.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BARICA BISTRIČKI (92) 09.12.16 13:00

GORNJE VRAPČE, 13.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA GAŠPARIĆ (68) 11.12.16 13:00

Raspored ispraćaja: KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 13.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

OLGA BOSNA (95) 10.12.16 10:00
IVAN ŠIMEK (83) 11.12.16 10:40
NATALI JESIH (46) 09.12.16 11:20
BOŽENA DOLEŽAL (81) 07.12.16 12:10
JASNA PETRIĆ (85) 08.12.16 12:50
OSMAN HASANPAŠIĆ (74) 08.12.16 13:35
DRAGUTIN BRATKOVIĆ (64) 07.12.16 14:30
IVAN TOLIĆ (53) 09.12.16 15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 13.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

DRAGUTIN GORIČKI (73) 09.12.16 10:15
MARIJAN BRGLES (73) 09.12.16 10:55
MARKO KOKOŠKA (66) 08.12.16 11:35
DANILO JOKIĆ (81) 08.12.16 12:15
STJEPAN KUŠEN (86) 07.12.16 12:55
JASENKA SKOBLAR (64) 08.12.16 13:40
ASJA LJUBIĆ (89) 08.12.16 14:20