14.12.2016.
srijeda
Av. Dubrovnik, Ilica, Klaićeva, Most mladosti, D 28, Slavonska av., Ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice, AC A-1, A-2, A-3, A-4