Građanima Grada Jastrebarsko predstavljen je početak operativne akcije „Mir i dobro“, putem LCD ekrana koji se nalaze na više od 30 lokacija na području Grada Jastrebarsko.
Služba prevencije Policijske uprave zagrebačke, Policijska postaja Jastrebarsko i Grad Jastrebarsko već drugu godinu informiraju građane o preventivnim aktivnostima koje se provode i to putem LCD monitora, koji se nalaze na više od 30 lokacija na području Grada Jastrebarsko.

Cilj akcije “Mir i dobro” je sprječavanje stradavanja osoba i oštećenja imovine od uporabe pirotehničkih sredstava i drugih eksplozivnih tvari, sprječavanje nedozvoljene prodaje i uporabe pirotehničkih sredstava te ostvarivanje dobrog stanja javnog reda i mira i opće sigurnosti u predblagdansko i blagdansko vrijeme.