Brzom reakcijom vatrogasaca, ali i pukom srećom – početkom tjedna spriječene su veće nesreće u samom centru Zagreba, i to kad je iz plinskih boca koje “pokreću” silne peći i kuhala u adventskim kućicama došlo do zapaljenja plina koji je curio iz neispravnih ventila tih boca.

Proteklog tjedna vatrogasci su u centru Zagreba dva puta intervenirali zbog plinskih boca. U oba slučaja radilo se o istom problemu – zapaljenju plina koji je istjecao iz boce. U subotu se incident dogodio na središnjem gradskom trgu, nedaleko od sata – kada je ondje bilo puno ljudi. Slično se dogodilo i u ponedjeljak u Praškoj, u dvorištu zgrade gdje je postavljen pomoćni objekt jedne od adventskih kućica u kojem su se kuhali mnogima neodoljivi bunceki (svinjske koljenice).

Da bi se takvi incidenti, pa i potencijalne veće nesreće spriječile – iz INA-e, koja iz svojih punionica isporučuje velik dio plinskih boca, poručuju da se treba strogo držati Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu, no da je svaki korisnik sam odgovoran za pravilno držanje i korištenje plinske boce.

– Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu propisano je držanje i skladištenje UNP-a u bocama. Sukladno tomu, u kućanstvima se mogu držati najviše tri boce kapaciteta punjenja do 10 kg, dok u prostoriji u kojoj se nalazi trošilo za kuhanje ili grijanje smije biti samo jedna boca kapaciteta punjenja do 10 kg. Nadalje, u poslovnim prostorima obujma do 30 m3 može se držati samo jedna boca kapaciteta punjenja do 10 kg, a u poslovnim prostorima obujma većeg od 30 m3 na svakih sljedećih 30 m3 obujma dopuštena je po jedna boca kapaciteta do 10 kg punjenja. Boce se ne smiju držati u prostorijama koje su niže od razine okolnog terena, a u prostoru u kojem se nalaze pričuvne boce mora se osigurati provjetravanje. Treba voditi računa o tome da se boce ne smiju držati na mjestima gdje postoji mogućnost njihova zagrijavanja iznad 40 C.

Boca se mora upotrebljavati samo za onu namjenu za koju je stvarno namijenjena, tj. za kuhanje se ne smiju upotrebljavati boce namijenjene za tekuću fazu (imaju na sebi oznaku TF).

Plinsku bocu uvijek treba držati u uspravnom položaju i nakon svakog korištenja obavezno zatvoriti ventil. Kod izmjene plinske boce izuzetno je bitna procedura provjere ispravnosti i nepropusnosti svih elemenata od boce do trošila. Najveći broj incidenata nastaje zbog neispravnog trošila, gumene cijevi ili regulatora te zbog propusta kod provjere nepropusnosti nakon spajanja nove plinske boce.

 Željeli bismo napomenuti da su plinske boce i svi njezini dijelovi izrađeni od negorivog materijala i nemoguće je da “boca gori”. Moguće je da uslijed propuštanja dođe do nekontroliranog istjecanja UNP-a u zrak i ako je u blizini izvor paljenja, dolazi do zapaljenja UNP-a. U tom slučaju, ono što je najbolje napraviti jest zatvoriti dotok UNP-a, dakle zatvoriti ventil na plinskoj boci. Kako gotovo nikada ne dolazi do eksplozije boce, već do eksplozije dolazi kada se plin koji istječe pomiješa sa zrakom i stvori eksplozivnu smjesu koju zapali iskra ili neki drugi oblik topline, nemoguće je odrediti intenzitet i razmjere eksplozije. Intenzitet eksplozije, odnosno oslobođena toplinska energija i energija tlaka ovise o količini isparenog plina koji istječe i zraka, odnosno kisika s kojim je pomiješan, naravno uvjetovano obujmom prostora u kojem se istjecanje događa.

Za ispravno držanje i upotrebu plinskih boca odgovoran je korisnik. Tehnička ispravnost svih boca provjerena je sukladno pozitivnim propisima RH prilikom dolaska u punionice plinskih boca na punjenje. Nakon punjenja boce prolaze kontrolu napunjenosti i nepropusnosti te kao ispravne izlaze iz pogona za punjenje plinskih boca – rekli su iz INA-e za portal Dalje.com

Zagrebački Advent ponovno je najljepši u Europi. Broj turista raste iz dana u dan, a prema podacima Turističke zajednice grada Zagreba, u prvih deset dana posjetilo ga je više stranih i domaćih gostiju nego lani. Nadamo se da lijepe slike Zagreba koje obilaze svijet više neće kvariti ružni incidenti s plamtećim plinskim bocama. Treba se, dakle, samo držati vrlo jednostavnih pravila rukovanja s njima – i to je to!