Nakon što se član popularnog zagrebačkog kluba Jabuka Tomislav Petrović oglasio uznemirujućim pismom u kojem, između ostaloga, stoji da kultnom klubu prijeti zatvaranje, iz čak tri gradska ureda odgovorili su na naš novinarski upit i “lopticu krivice” prebacili vlasniku Jabuke.

Priča s Jabukom posebno je naljutila pročelnika Ureda za obrazovanje Ivicu Lovrića koji je i prvi reagirao na naš novinarski upit rekavši, između ostaloga, da se jedna lijepa priča dogradnje škole i izgradnje dvorane pokušava uprljati.

– Gradi se nova dvorana za Osnovnu školu Jabukovac, a škola će se dograditi i renovirati, sukladno planu Grada o gradnji škola. Ništa se ne događa, ne govori se o rušenju ni zatvaranju objekta u kojem se nalazi Jabuka. Dvorište koje koristi Jabuka je dvorište škole, zakupnik u zakupu ima samo zgradu. Dakle, ne radi se o dvorištu Jabuke već škole. Nekome je stalo da sve što se pozitivno radi u ovom gradu pokuša uprljati. Umjesto da govorimo o jednom sjajnom projektu nadogradnje i rekonstrukcije osnovne škole, sad se izmišlja problem – kategoričan je bio Ivica Lovrić.

Tomislav Petrović, koji je i poslao pismo medijima, kaže da je s njegove strane odnosno strane kluba na Jabukovcu sve čisto, a da se Grad ponio ljudski do svega ovoga ne bi ni došlo.

– Da su oni nama na vrijeme javili da će se nešto graditi, uređivati – nema problema. Pa i mi bi im pomogli koliko možemo. Međutim, oni su samo došli i rekli da će tu nešto rušiti i graditi. Iznenadili su nas, nismo znali što se sprema. Što se, pak, tiče dopisa resornih gradskih ureda – ja im poručujem da pokažu papir na kojem piše da je Grad Zagreb vlasnik zemljišta na kojem se nalazi klub Jabuka odnosno da je Grad vlasnik Jabuke. Neka pokažu taj papir ako ga imaju – rekao je za Dalje.com Tomislav Petrović

Naime, iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, komunalne poslove i promet odgovorili su na navode u Petrovićevom pismu, te naveli kako se radovi na školi ne izvode na čestici na kojoj je klub, kako imaju građevinsku dozvolu izdanu u skladu sa zakonom, a glavni arhitektonski projekt za rekonstrukciju zgrade OŠ Jabukovac izrađen je u skladu s posebnim uvjetima koje je Zavod izdao na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

No, sudbina kluba Jabuka ipak je upitna, bez obzira na radove na školi, jer iz Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada upozorili su kako klub Jabuka ilegalno koristi prostor te su izvijestili kako su zbog toga na Trgovačkom sudu pokrenuli postupak radi ispražnjenja predmetnog prostora, te kako je postupak još uvijek u tijeku.

Odgovore gradskih ureda u nastavku donosimo u cijelosti:

– Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu od dana 17. kolovoza 2016. godine, a koja je pravomoćna od 7. rujna 2016. godine. Građevinskom dozvolom predviđena je uklanjanje stare dvorane, te izgradnja nove dvorane i dogradnja trakta škole s 6 učionica. Grad Zagreb pristupio je dana 18.11.2016. radovima na sanaciji i dogradnji Osnovne škole Jabukovac, izgrađene na čestici k.č.br. 231/1 k.o. Centar koja je društveno vlasništvo s pravom korištenja osnovne škole Jabukovac.

Prilikom izvođenja radova uklanjanja stare dvorane poklanja se osobite pažnja uklanjanju salonitnih ploča s azbestom, a iz kojeg razloga se pristupilo uklanjanju stare dvorane. Prijava izvođenja radova na uklanjanju građevine odnosno u ovom slučaju dvorane izvršena je prema Ministarstvu unutarnjih poslova, prema građevinskoj inspekciji, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Odjelu za komunalne poslove i zelenilo i Hrvatskim vodama.

Sukladno očitovanju Ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu grada klub Jabuka smješten je na k.č.br. 233 k.o Centar, na adresi Jabukovac 28, odnosno neposredno do čestice na kojoj se izvode radovi.

Ističemo kako Ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet izvodi radove na uklanjanju dvorane, a koja se nalazi na čestici koja je sastavni dio zemljišta škole, dakle ne radi se na čestici na kojoj je smješten klub Jabuka.

Nelegalni korisnik kluba prilikom izvođenja radova sprječavao je izvođenje radova odnosno uklanjanje salonitnih ploča s azbestom sa dvorane, mada je nekoliko puta upozoren usmeno i pismeno kako je neophodno što hitnije ukloniti azbestne ploče radi zdravlja i sigurnosti djece, a pogotovo što su se azbestne ploče uklanjale s građevine odnosno dvorane koja s klubom nema nikakve veze.

Vezano uz navode da je nejasno kako je dobivena građevinska dozvola s obzirom na česticu na kojoj se nalazi školska dvorana, Ministarstvo kulture RH zaštitilo kao kulturno dobro ističemo kako se zgrada OŠ Jabukovac na k.č.br. 231/1 k.o. Centar nalazi na području Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba za koju je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, te se na istu primjenjuje Zakon o zaštititi i očuvanju kulturnih dobara. Sukladno zakonskim propisima zatraženo je od Gradskog zavoda za zaštitu kulture i prirode na temelju članka 6. stavka 1. točke 9. i članka 61. b stavka 3 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izdavanje potvrda da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnih uvjetima zaštite. Dana 19.2.2016. izdana je potvrda od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture i priroda da je glavni arhitektonski projekt za rekonstrukciju zgrade OŠ Jabukovac izrađen u skladu s posebnim uvjetima koje je Zavod izdao na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Također ističemo kako je imenovan i predstavnik Zavoda koji treba pratiti i nadzirati radove na sanaciji i dogradnji OŠ Jabukovac odnosno provoditi konzervatorski nadzor.

Vezano uz navode da je terasa kluba predviđena za parkiralište kako je nelegalni korisnik kluba izjavio, ističemo kako se parkiralište nalazi na k.č.br. 231/1 dakle na čestici i mjestu na kojem se i sada nalazi parkiralište odnosno na čestici gdje se nalazi škola dakle nema nikakve veze s prostorom iza dvorane odnosno dvorištem iza kluba.

Vezano uz navode da se u zemljišnim knjigama ništa nije mijenjalo ističemo kako je to točno jer i tamo je navedeno društveno vlasništvo s pravom korištenja osnovne škole Jabukovac, te se nigdje ne spominje klub Jabuka. Također, je vrlo važna činjenica, da se nije u zemljišnim knjigama mijenjala niti površina odnosno veličina čestice na kojoj se izvode radovi sukladno građevinskoj dozvoli – stoji u opsežnom odgovoru Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, komunalne poslove i promet.

– Glazbeno scenski klub Jabuka iz Zagreba, Jabukovac 28, OIB 96524489088, bio je korisnik poslovnog prostora na adresi Jabukovac 28, površine 147,08 m2, temeljem Ugovora o privremenom korištenju predmetnog prostora sklopljenog s Gradom Zagrebom dana 20. lipnja 2001., na vrijeme od godinu dana.

Budući da je korisniku prostor dan na privremeno korištenje isključivo za potrebe rada udruge, a da je utvrđeno kako u prostoru osim Glazbeno scenskog kluba Jabuka djeluje i društvo Glazbeni klub Jabuka d.o.o., OIB 08223688615, upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa sjedištem na adresi Jabukovac 28, koje u istome obavlja ugostiteljsku djelatnost, po isteku Ugovora nisu bili ispunjeni uvjeti za ponovnu dodjelu prostora.

O navedenome je korisnik obaviješten u više navrata te mu je skrenuta pozornost kako je korištenje prostora moguće regulirati isključivo sklapanjem ugovora o zakupu, a sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11 i 64/15), međutim uslijed pasivnosti korisnika, ugovor o zakupu nikada nije sklopljen.

Slijedom navedenog, korisnik je pozvan predati predmetni prostor, slobodan od osoba i stvari, u posjed Gradu Zagrebu, a s obzirom da se isti oglušio na poziv, Grad Zagreb je pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Stalnom službom u Karlovcu, pod posl. br. P-2797/15, pokrenuo postupak radi ispražnjenja predmetnog prostora, koji postupak je još uvijek u tijeku – stoji u odgovoru Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

U trenutku pisanja teksta nismo još dobili odgovore Ministarstva kulture, kao ni Građevinske inspekcije, no priča se sigurno nastavlja jer ipak se radi o kultnom zagrebačkom klubu, u koji su zalazile majke i očevi, pa i bake i djedovi onih koji danas tamo zalaze.