KB Merkur: Ivana Antolović i Jasmina Peradinović rodile su djevojčice, a Sanela Kovačević dječaka.

KB Sveti Duh: Tamara Gorenec, Martina Ložar, Karla Jurić i Natalija Tutek rodile su djevojčice, a Barbara Šintić i Vlatka Oslić dječake.