MIROGOJ, 20.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA KIRIN (79) 15.12.16 13:20
ELVIRA MALIŠ (97) 15.12.16 14:10
VESNA TURČIĆ (66) 17.12.16 15:00

MIROŠEVAC, 20.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ŠTEFICA LAŠKARIN (67) 20.12.16 10:00
VLADO KARIĆ (67) 16.12.16 10:50
LJUBICA KOVAČ (70) 16.12.16 11:40
IVAN GALIĆ (82) 16.12.16 12:30
MIRKO KARLOVIĆ (66) 16.12.16 13:20
RUŽICA STOJANOVIĆ (86) 16.12.16 14:10
VLADIMIR PENIĆ (70) 16.12.16 15:00

MARK.POLJE, 20.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ŠTEFICA KOVAČEVIĆ (81) 17.12.16 10:00
MATIJA ČORLUKA (77) 16.12.16 10:50
VERA LALOŠEVIĆ (75) 16.12.16 11:40
KRSTO TOPIĆ (83) 15.12.16 12:30
STJEPAN AGIĆ (64) 15.12.16 13:20
JOZO PAVLIČIĆ (62) 15.12.16 14:10

MARKUŠEVEC, 20.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

FRANJO BOBIĆ (80) 18.12.16 15:00

BREZOVICA, 20.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGA PUCEVIĆ (89) 15.12.16 13:00

ŠESTINE, 20.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP MAJER (78) 16.12.16 13:00

ODRA, 20.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA FIOLIĆ (81) 15.12.16 15:00

Raspored ispraćaja:

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 20.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MARKO LJEVAR (78) 16.12.16 10:00
KATJA BALLEY (77) 15.12.16 10:40
MARIJA BOJNIČIĆ (71) 16.12.16 11:20
NADICA VIOLA (75) 14.12.16 12:10
BOŽO MARINOVIĆ (57) 16.12.16 12:50
ĐURĐICA HORVATH (92) 15.12.16 13:35
MLADEN MARTINČEVIĆ (84) 15.12.16 14:30
LJILJANA ČREŠNJAK (62) 17.12.16 15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 20.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MILICA STANKOVIĆ VLAHOVIĆ (68) 15.12.16 10:15
IVA BRSTILO (82) 15.12.16 10:55
MILICA ROSNER (88) 15.12.16 11:35
IVICA MATE (60) 07.12.16 12:15
MARIJA DEMETERFI (101) 14.12.16 12:55
JASNA LILIH (74) 15.12.16 13:40
KATARINA GABUD (80) 12.12.16 14:20